Thứ Hai, 09/08/2010 - 17:10

Điểm chuẩn HV Báo chí & Tuyển truyền, ĐH Phòng cháy chữa cháy

(Dân trí) - Chiều 9/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học năm 2010.

1. Học viện Báo chí & Tuyên truyền:

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông (HSPT) ở khu vực 3 (KV3) như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối C

Khối D1

1

Xã hội học

521

18,5

17,0

2

Triết học Mác Lênin

524

15,5

15,0

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

15,0

4

Kinh tế chính trị

526

19,5

17,5

5

Quản lý kinh tế

527

21,5

17,5

6

Lịch sử Đảng

528

18,5

7

Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

529

17,5

8

Quản lý văn hóa tư tưởng

530

16,0

9

Chính trị học

531

16,0

10

Quản lý xã hội

532

16,0

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

16,0

12

Giáo dục chính trị

534

18,0

13

Văn hóa học

535

17,0

16,0

14

Xuất bản

601

17,0

16,0

15

Báo in

602

21,0

17,0

16

Báo ảnh

603

21,5

17,0

17

Báo phát thanh

604

20,0

17,5

18

Báo truyền hình

605

21,5

18,5

19

Quay phim truyền hình

606

17,5

16,0

20

Báo mạng điện tử

607

21,5

17,5

21

Thông tin đối ngoại

608

18,0

17,0

22

Quan hệ quốc tế

611

18,0

17,0

23

Quan hệ công chúng

609

21,5

18,5

24

Quảng cáo

610

21,5

19,0

25

Biên dịch tiếng Anh

751

19,0

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2:

Khối C (90 chỉ tiêu):

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học (525): 15 chỉ tiêu; Mức điểm: 18,0 điểm trở lên

2. Lịch sử Đảng (528): 05 chỉ tiêu; Mức điểm: 20,0 điểm trở lên

3. Quản lý văn hóa-tư tưởng (530): 20 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,5 điểm trở lên

4. Chính trị học (529): 15 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,0 điểm trở lên.

5. Quản lý xã hội (532): 10 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,5 điểm trở lên.

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh (533): 10 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,0 điểm trở lên.

7. Giáo dục chính trị (534): 15 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,5 điểm trở lên.

Khối D1 (40 chỉ tiêu):

1. Triết học Mác-Lênin (524): 15 chỉ tiêu; Mức điểm: 18,5 điểm trở lên.

2. Báo in (602): 05 chỉ tiêu; Mức điểm: 20,0 điểm trở lên.

3. Quay phim truyền hình (606): 05 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,5 điểm trở lên.

4. Thông tin đối ngoại (608): 05 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,5 điểm trở lên.

5. Quan hệ quốc tế (611): 05 chỉ tiêu; Mức điểm: 19,5 điểm trở lên.

6. Biên dịch tiếng Anh (751): 05 chỉ tiêu; Mức điểm: 20,5 điểm trở lên.

Hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 đến hết ngày 10/9/2010. Địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy chữa cháy:

Thí sinh dự thi vào hệ Công an, các tỉnh phía Bắc, từ Quảng Bình trở ra, có mã hiệu PCH.A 101, điểm chuẩn: 18,0.

Thí sinh các tỉnh phía Nam từ Quảng trị trở vào, có mã hiệu PCS.A 102, điểm chuẩn: 16,0.

Thí sinh dự thi vào hệ dân sự PCH.A 103, PCS.A 104, thí sinh cả nước lấy chung điểm chuẩn trúng tuyển là 13,0.

Trường ĐH PCCC xét tuyển 40 chỉ tiêu NV2 vào đại học PCCH hệ dân sự. Trường nhận phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 25/8 đến hết ngày 10/9 tại trường hoặc qua đường chuyển phát bưu điện. Địa chỉ: 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hồng Hạnh