Thứ Hai, 15/08/2011 - 17:17

Điểm chuẩn NV1, NV2 Học viện Hành chính, CĐ Cộng đồng HN, Điện tử - Điện lạnh HN

(Dân trí) - Học viện Hành chính dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ khá cao, phía Bắc là 18 điểm; phía Nam 17 điểm đối với khối A,D1, khối C là 18 điểm.

Điểm chuẩn NV1, NV2 Học viện Hành chính năm 2011:
 
Điểm chuẩn trường CĐ Cộng đồng Hà Nội năm 2011:

I. Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (hệ A - diện có ngân sách đào tạo)

1. Ngành Kế toán

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

15.0

14.0

13.0

KV 2

Điểm trúng tuyển

14.5

13.5

12.5

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

14.0

13.0

12.0

KV 1

Điểm trúng tuyển

13.5

12.5

11.5

2. Ngành Công nghệ KTXD

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV 2

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

KV 1

Điểm trúng tuyển

8.5

7.5

6.5

3. Ngành Công nghệ KT Điện

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

12.0

11.0

10.0

KV 2

Điểm trúng tuyển

11.5

10.5

9.5

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

11.0

10.0

9.0

KV 1

Điểm trúng tuyển

10.5

9.5

8.5

4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV 2

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

KV 1

Điểm trúng tuyển

8.5

7.5

6.5

5. Ngành Quản trị Kinh doanh

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

13.5

12.5

11.5

KV 2

Điểm trúng tuyển

13.0

12.0

11.0

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

12.5

11.5

10.5

KV 1

Điểm trúng tuyển

12.0

11.0

10.0

6. Ngành Tài chính Ngân hàng

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

15.5

14.5

13.5

KV 2

Điểm trúng tuyển

15.0

14.0

13.0

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

14.5

13.5

12.5

KV 1

Điểm trúng tuyển

14.0

13.0

12.0

 
II. Đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và tỉnh ngoài (hệ B - diện không có ngân sách đào tạo)

1. Ngành Kế toán

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

11.5

10.5

9.5

KV 2

Điểm trúng tuyển

11.0

10.0

9.0

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

10.5

9.5

8.5

KV 1

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

2. Ngành Công nghệ KTXD

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV 2

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

KV 1

Điểm trúng tuyển

8.5

7.5

6.5

3. Ngành Công nghệ KT Điện

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

10.5

9.5

8.5

KV 2

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV 1

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV 2

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

KV 1

Điểm trúng tuyển

8.5

7.5

6.5

5. Ngành Quản trị Kinh doanh

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

10.5

9.5

8.5

KV 2

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV 1

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

6. Ngành Tài chính Ngân hàng

Đối tượng

Khu vực

HSPT

ƯT 2

ƯT 1

KV 3

Điểm trúng tuyển

11.5

10.5

9.5

KV 2

Điểm trúng tuyển

11.0

10.0

9.0

KV 2 – NT

Điểm trúng tuyển

10.5

9.5

8.5

KV 1

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

Điểm chuẩn trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội:

Những thí sinh nộp Hồ sơ tại trường (mã 99), đề nghị đến trường nhận kết quả thi và giấy báo nhập học từ ngày thứ 4 (17/08/2011).

 

Hồng Hạnh