Thứ Tư, 11/08/2010 - 13:37

Điểm chuẩn xét tuyển NV2 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

(Dân trí) - Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vừa chính thức công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2010 ở cả hai bậc đại học và cao đẳng.

Điểm chuẩn xét tuyển và chỉ tiêu từng ngành (khối thi) của các bậc học cụ thể như sau:  

Bậc đại học: có tổng cộng 2.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2, gồm các ngành:

Kiến trúc công trình (V): 19 điểm, Quy hoạch đô thị và nông thôn (V): 18 điểm; Thiết kế đồ họa (V): 19 điểm, (H): 24 điểm; Thiết kế nội- ngoại thất (V): 19 điểm, (H): 24 điểm; Xây dựng dân dụng và công nghiệp (A): 13điểm; Xây dựng cầu đường (A): 13điểm; Cấp thoát nước (A): 13 điểm; (B): 14 điểm, (V): 16 điểm; Môi trường đô thị (A): 13 điểm; (B): 14 điểm, (V): 16 điểm; Kỹ thuật hạ tầng đô thị (A): 13 điểm, (B): 14 điểm, (V): 16 điểm; Quản lý xây dựng (A): 13 điểm, (B): 14 điểm, (V): 16 điểm; Kế toán (A): 13 điểm, (B): 14 điểm, (D): 13 điểm; Tài chính ngân hàng (A): 13 điểm,  (B): 14 điểm, (D): 13 điểm; Quản trị kinh doanh (A): 13 điểm, (B): 14 điểm, (D): 13 điểm; Tiếng Anh (D): 16 điểm; tiếng Trung (D): 16 điểm.

Bậc cao đẳng: có tổng cộng 500 chỉ tiêu xét tuyển NV2, gồm các ngành:

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (A): 10 điểm; Kế toán (A): 10 điểm, (B): 11 điểm, (D): 10 điểm, Tài chính- Ngân hàng (A): 10 điểm, (B): 11 điểm, (D): 10 điểm; Quản trị kinh doanh (A): 10 điểm, (B): 11 điểm, (D): 10 điểm.

Khánh Hiền