Thứ Bẩy, 24/07/2010 - 10:17

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng từ 16 - 22

(Dân trí) - Theo quy định thì trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng không được tuyển quá 10% tổng chỉ tiêu. Với hơn 4.000 thí sinh khối A đạt từ 15 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu chỉ là 3.000, liệu điểm chuẩn năm nay của trường có gì biến động?

Điểm sàn khối A và điểm ngành là bao nhiêu?

Với tổng chỉ tiêu khối A là 3.000 thì trường có thể gọi số thí sinh nhập học tối đa là 3.300. Tổng số thí sinh dự thi khối A có đăng ký nguyện vọng vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 11.736 (lọc toàn bộ số thí sinh đăng ký dự thi nhờ), số thí sinh đạt tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có từ) 15,0 trở lên là 4.077.
 

Từ 16 điểm trở lên thí sinh hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Nếu điểm chuẩn khối A là 15,5 thì có 3.663 thí sinh đạt vượt rất nhiều so với chỉ tiêu tuyển. Nếu là 16,0 thì sẽ có 3.264 thí sinh đạt và nếu là 15,0 thì có 2.879 thí sinh trúng tuyển (thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển). Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường khối A sẽ là 16,0.

1. Ngành cơ khí chế tạo (mã ngành 101): chỉ tiêu 240

Ngành này có 732 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 23,5 và thấp nhất là 4,5. Số thí sinh đạt từ 16,0 trở lên là 141 thí sinh nên nhiều khả năng điểm chuẩn ngành bằng mức điểm sàn khối.

2. Ngành Điện kỹ thuật (mã ngành 102): chỉ tiêu 250

Ngành này có 1.248 thí sinh đăng ký. Điểm cao nhất là 28,0 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh đạt từ 16,0 trở lên là 350.

Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 17,0 thì sẽ có 276 thí sinh đạt và nếu là 17,5 thì có 237 thí sinh đủ điều kiện. Như vậy điểm chuẩn ngành này có thể là 17,0.

3. Điện tử viễn thông (mã ngành 103): chỉ tiêu 240

Số thí sinh đăng ký ngành này là 917 nhưng có đến 412 thí sinh đạt từ 16.5 điểm trở lên.

Nếu mức điểm chuẩn ngành là 17,0 thì có 367 thí sinh và nếu là 17,5 thì vẫn có 347 thí sinh đạt.

Nếu mức điểm chuẩn là 18,5 thì có 285 thí sinh đạt (vượt hơn 45 chỉ tiêu). Nếu mức điểm chuẩn là 19,0 thì có 263 thí sinh đạt, nếu là 19,5 thì có 233 và nếu là 20,0 thì có 210 thí sinh. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 19,0

4. Xây dựng dân dụng và công nghiệp (mã ngành 104): chỉ tiêu 240

Ngành này có 1.578 thí sinh đăng ký. Điểm cao nhất là 27,5 và thấp nhất là 2,5. Số thí sinh đạt từ 16,0 trở lên là 628.

Nếu điểm chuẩn ngành là 17,5 thì có 499 thí sinh đạt và nếu là 18,5 thì có 349 thí sinh.

Nếu tăng điểm chuẩn lên 19,5 thì sẽ có 257 thí sinh và nếu là 20,0 thì có 217 thí sinh. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 19,5.

5. Xây dựng công trình thủy (mã ngành 105): chỉ tiêu 120

Chỉ có 67 thí sinh đăng ký vào ngành này, số thí sinh đạt từ 16,0 trở lên là 9. Do đó điểm chuẩn ngành này sẽ bằng mức điểm sàn khối.

6. Xây dựng cầu-đường (mã ngành 106): chỉ tiêu 240

Tổng số thí sinh đăng ký vào ngành là 2.220, số đạt từ 16,0 trở lên là 417 thí sinh.

Nếu điểm chuẩn là 17,0 thì có 276 thí sinh trúng tuyển và nếu là 17,5 thì 223 thí sinh đủ điều kiện. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng là 17,0.

6. Công nghệ Nhiệt-Điện Lạnh (mã ngành 107): chỉ tiêu 60

Ngành có 131 thí sinh dự thi, số đạt từ 16,0 trở lên là 19 nên điểm chuẩn ngành này sẽ bằng mức điểm sàn khối A.

7. Cơ khí động lực (mã ngành 108): chỉ tiêu 110

Ngành có 306 thí sinh dự thi, số đạt từ 16,0 trở lên là 49 nên điểm chuẩn ngành này sẽ bằng mức điểm sàn khối A.

8. Công nghệ thông tin (mã ngành 109): chỉ tiêu 240

Ngành có 1.723 thí sinh dự thi, số đạt từ 16,0 trở lên là 435. Nếu lấy điểm chuẩn là 17,0 thì có 332 thí sinh đạt, nếu lấy 17,5 thì có 284.

Nếu tăng điểm chuẩn lên 18.0 thì có 238 thí sinh, nếu là 18,5 thì có 207. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm 17,5 hoặc 18,0.

9. Sư phạm kỹ thuật Điện-Điện tử (mã ngành 110): chỉ tiêu 60

Có 53 thí sinh đăng ký, số đạt điểm từ 16,0 trở lên là 5. Do đó điểm chuẩn ngành này bằng mức điểm sàn khối A.

10. Cơ điện tử (mã ngành 111): chỉ tiêu 120

Ngành có 341 thí sinh dự thi, số đạt từ 16,0 trở lên là 178. Nếu lấy điểm chuẩn là 17,0 thì có 149 thí sinh đạt, nếu lấy 17,5 thì có 136 thí sinh.

Nếu tăng điểm chuẩn lên 18,0 thì có 129 thí sinh và nếu là 18,5 thì có 116 thí sinh. Do đó nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn là 18,0.

11. Công nghệ môi trường (mã ngành 112): chỉ tiêu 50

Ngành có 198 thí sinh dự thi, số đạt từ 16,0 trở lên là 34. Do đó điểm chuẩn ngành này bằng mức điểm sàn khối A.

12. Vật liệu và cấu kiện xây dựng (mã ngành 114): chỉ tiêu 60

Ngành có 25 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 1.

13. Tin học Xây dựng (mã ngành 115): chỉ tiêu 60

Ngành có 52 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 6.

14. Kỹ thuật tàu thủy (mã ngành 116): chỉ tiêu 60

Ngành có 69 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 5.

15. Kỹ thuật năng lượng và Môi trường (mã ngành 117): chỉ tiêu 60

Ngành có 37 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 5.

16. Quản lý môi trường (mã ngành 118): chỉ tiêu 50

Ngành có 187 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 20.

17. Quản lý công nghiệp (mã ngành 119): chỉ tiêu 60

Ngành có 62 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 12.

18. Công nghệ hóa thực phẩm (mã ngành 201): Chỉ tiêu 100

Ngành có 384 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 88 nên điểm chuẩn ngành này bằng mức điểm sàn khối A

18. Công nghệ chế biến dầu khí (mã ngành 202): Chỉ tiêu 60

Ngành có 217 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 118. Nếu điểm chuẩn là 17,5 thì có 99 thí sinh đạt và nếu là 18,5 thì có 86 thí sinh.

Nếu tăng điểm chuẩn lên 19,0 thì sẽ có 83 thí sinh đạt, nếu là 19.5 thì có 72 thí sinh và nếu là 20,0 thì có 59 thí sinh. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 19,5 hoặc 20,0.

19. Công nghệ Vật liệu (mã ngành 203): chỉ tiêu 120

Ngành có 48 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 14 nên điểm chuẩn ngành này bằng mức điểm sàn khối A.

20. Ngành công nghệ sinh học (mã ngành 206): Chỉ tiêu 60

Ngành có 181 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 44 nên điểm chuẩn ngành này bằng mức điểm sàn khối A.

21. Kinh tế xây dựng và quản lý dự án (mã ngành 400): Chỉ tiêu 120

Ngành có 980 thí sinh đăng ký, số đạt từ 16,0 trở lên là 273. Nếu lấy điểm chuẩn là 17,0 thì có 178 thí sinh đạt mà nếu là 17,5 thì có 143 thí sinh. Nếu tăng mức điểm chuẩn lên 18,0 thì có 124 thí sinh đủ điều kiện và tăng lên 18,5 thì chỉ còn 99 thí sinh. Do đó có thể điểm chuẩn sẽ là 18,5,

Khối V như thế nào?

Có 1.132 thí sinh dự thi khối V, tuy nhiên chỉ có 524 thí sinh có cơ hội đua tranh khi mức điểm môn Vẽ nhân hệ số 2 đạt từ 10,0 trở lên. Số thí sinh có môn Vẽ nhân 2 dưới 10 thì không được xét đến.

Điều đáng nó cả 524 thí sinh này đều đăng ký dự thi vào ngành Kiến trúc của trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, số thí sinh đăng ký dự thi nhờ không có ai đáp ứng được điều kiện này. Theo quy định của ngành này thì điểm chuẩn sẽ tính hệ số nhân 2 đối với môn Vẽ.

Dựa trên nguyên tắc tổng điểm 3 môn (trong đó môn vẽ đã nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên (nếu có) thì cho thấy: Nếu lấy điểm chuẩn là 22,0 thì có 138 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 22,5 thì có 116 thí sinh đạt. Với chỉ tiêu ngành kiến trúc là 120 thì nhiều khả năng điểm chuẩn khối V là 22,0.

Nguyễn Hùng