Thứ Bẩy, 24/07/2010 - 07:00

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Kinh tế Đà Nẵng từ 17 trở lên

(Dân trí) - Theo thống kê, trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng lấy điểm chuẩn 17,0 thì sẽ có 2.046 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu lấy 17,5 thí có 1.820 thí sinh trúng tuyển. Chỉ tiêu năm 2010 của trường là 1.840. Vậy điểm chuẩn vào trường và điểm chuẩn ngành sẽ như thế nào?

Những số liệu trên đã được Dân trí tổng hợp từ kết quả 3 môn thi cùng với điểm ưu tiên (nếu có). Số liệu đã lọc toàn bộ thí sinh dự thi nhờ để độ chính xác cao hơn.
 

Phải từ 17,0 điểm trở lên thí sinh mới có cơ hội trúng tuyển vào ĐH Kinh tế-ĐH Đà Nẵng. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Theo quy chế tuyển sinh thì trường được phép tuyển không quá 10% tổng chỉ tiêu. Như vậy trường được phép gọi trúng tuyển không quá 2.020 thí sinh. Như vậy ứng với mức 17,0 nhà trường hoàn toàn đáp ứng được quy định của Bộ.

Theo quy định của ĐH Đà Nẵng: Xét trúng tuyển vào ngành đào tạo căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng kí dự thi của thí sinh cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Vậy điểm chuẩn ngành của trường sẽ cụ thể như thế nào? Chúng tôi sẽ cùng các bạn điểm phân tích để nhận định đánh giá.

1. Ngành kế toán (mã ngành 401): chỉ tiêu 230

Có tổng cộng 2.173 thí sinh đăng ký. Số thí sinh có tổng điểm (cả điểm ưu tiên) từ 17,0 trở lên là 378.

Nếu trường lấy điểm chuẩn ngành là 17,5 thì có 332 thí sinh đủ điều kiện (vượt 102 chỉ tiêu). Nếu lấy điểm chuẩn là 18,0 thì chỉ có 287 thí sinh đạt và nếu lấy điểm chuẩn là 18,5 thì có 238 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng mức điểm lên 19,0 thì chỉ có 206 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ lấy 18,5 điểm.

2. Ngành Quản trị kinh doanh tổng quát (mã ngành 402): chỉ tiêu 180

Có tổng số 1.209 thí sinh đăng ký ngành này, số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 204. Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 17,5 thì có 184 thí sinh đạt (vượt 4 chỉ tiêu). Nếu lấy là 18,0 thì có 158 thí sinh đạt. Chính vì thể nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn là 17,5

3. Quản trị kinh doanh du lịch và Dịch vụ (mã ngành 403): chỉ tiêu 140

Số thí sinh đăng ký là 1.132 thí sinh nhưng chỉ có 112 thí sinh đạt từ 17,0 trở lên nên chắc chắn ngành này sẽ có điểm chuẩn là 17,0.

4. Quản trị kinh doanh thương mại (mã ngành 404): chỉ tiêu 100

Ngành có 1.013 thí sinh dự thi, số thí sinh đạt điểm từ 17,0 trở lên là 137. Nếu lấy điểm chuẩn là 17,5 thì sẽ có 112 thí sinh đủ điều kiện và nếu lấy 18,0 thì sẽ có 86 thí sinh trúng tuyển. Do đó ngành này sẽ có điểm chuẩn ở mức 17,5

5. Quản trị kinh doanh Quốc tế (mã ngành 405): 130 chỉ tiêu

Ngành có 442 thí sinh đăng ký, số thí đạt từ 17,0 trở lên là 145. Nếu lấy điểm chuẩn ngành là 17,5 thì có 128 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 18,0 thì có 108 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 17,0 hoặc 17,5

6. Quản trị kinh doanh Maketing (mã ngành 406): 100 chỉ tiêu

Ngành này có 710 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 73 thí sinh đạt mức 17,0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

7. Quản trị tài chính (mã ngành 416): chỉ tiêu 100

Ngành này có 748 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt mức 17,0 điểm trở lên là 151, nếu lấy điểm chuẩn là 17,5 sẽ có 129 thí sinh đạt. Tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 18,0 thì sẽ có 109 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng điểm chuẩn lên 18,5 thì sẽ có 84 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 18,0

8. Quản trị nhân lực (mã ngành 417): chỉ tiêu 80

Ngành này có 104 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 3 thí sinh đạt mức 17,0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường

9. Kinh tế phát triển (mã ngành 407): chỉ tiêu 95

Ngành này có 142 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 11 thí sinh đạt mức 17,0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

10. Kinh tế lao động (mã ngành 408): chỉ tiêu 50

Ngành này có 5 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 1 thí sinh đạt mức 17,0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

11. Kinh tế và quản lý công (mã ngành 409): chỉ tiêu 50

Ngành có 23 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có một thí sinh đạt từ mức 17,0 trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

12. Ngành Kinh tế chính trị (mã ngành 410): chỉ tiêu 40

Ngành có 26 thí sinh đăng ký nhưng nhưng chỉ có một thí sinh đạt từ mức 17,0 trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

13. Ngành Thống kê tin học (mã ngành 411): chỉ tiêu 50

Ngành có 11 thí sinh đăng ký nhưng không có thí sinh nào đạt từ 17,0 trở lên.

14. Tin học quản lý (mã ngành 414): chỉ tiêu 60

Ngành có 55 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 3 thí sinh đạt điểm từ 17,0 trở lên.

15. Ngân hàng (mã ngành 412): chỉ tiêu 180

Ngành có 1.378 thí sinh đăng ký, số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 348. Nếu lấy điểm chuẩn là 19,5 thì ngành có 211 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 20,0 thì có 183 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tăng điểm chuẩn lên 20,5 điểm thì trường có 163 thí sinh đủ điều kiện. Do đó điểm chuẩn ngành này sẽ có khả năng là 20,0

16. Tài chính doanh nghiệp (mã ngành 415): chỉ tiêu 125

Có 603 thí sinh đăng ký vào ngành này, trong số này có 278 thí sinh đạt từ 18,0 trở lên.

Nếu lấy điểm chuẩn là 18,5 thì có 198 thí sinh trúng tuyển, nếu lấy 19,0 thì có 81 và nếu lấy 19,5 thì vẫn có 161 thí sinh đạt.

Nếu lấy điểm chuẩn là 20,0 thì có 130 thí sinh đạt và nếu lấy là 20,5 thì có 105 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này là 20,0

17. Luật Học (mã ngành 501): chỉ tiêu 50

Ngành này có 111 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 10 thí sinh đạt mức 17,0 điểm trở lên nên chắc chắn điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng mức điểm sàn vào trường.

18. Kiểm toán (mã ngành 418): chỉ tiêu 80

Ngành có 369 thí sinh đăng ký, số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 188. Nếu lấy điểm chuẩn là 19,0 thì ngành có 130 thí sinh trúng tuyển, nếu lấy 20,0 thì có 111 thí sinh đạt yêu cầu và nếu lấy 20,5 thì có 99 thí sinh và con số này là 94 nếu là 21,0. Do đó điểm chuẩn ngành này sẽ có khả năng là 20,0

Nguyễn Hùng