Thứ Hai, 02/08/2010 - 13:59

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Kinh tế - ĐHQGHN sẽ giảm

(Dân trí) - Mặt bằng điểm thi tuyển sinh năm nay của ĐH Kinh tế - ĐHQGHN vẫn ở mức độ cao nhưng không bằng năm 2009. Bên cạnh đó số thí sinh đăng ký vào các ngành nghề khá chênh lệnh nhau nên nhiều khả năng điểm vào trường và điểm chuẩn ngành sẽ giảm nhiệt.

Kết quả thống kê dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có) cho thấy ngành Kinh tế đối ngoại vẫn là sự lựa chọn của nhiều thí sinh. Các ngành còn lại ở mức độ bão hòa nên thí sinh ít chú ý hơn.

Sự phân tích chỉ có tính chất tham khảo. Thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn chính thức để biết mình có trúng tuyển hay không.

Có 1.594 thí sinh đăng ký dự thi và có nguyện vọng vào trường. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2010 là 430. Phương thức xây dựng điểm chuẩn: điểm sàn theo khối kết hợp với điểm chuẩn ngành.

+ Khối D1: Có 707 thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành của trường. Tổng điểm cao nhất là 27,0 và thấp nhất là 4,5. Tổng số thí sinh có điểm thi từ 20,0 trở lên là 217, từ 20,5 trở lên là 194 và từ 21,0 trở lên là 161. Số thí sinh có điểm từ 21,5 trở lên là 141, từ 22,0 trở lên là 113, từ 22,5 trở lên là 93 và từ 23,0 trở lên là 68.

+ Khối A: Có 887 thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành của trường. Tổng điểm cao nhất là 27,5 và thấp nhất là 4,0. Tổng thí sinh có điểm từ 20,0 trở lên là 237, từ 20,5 trở lên là 218 và từ 21,0 trở lên là 197. Số thí sinh có điểm từ 21,5 trở lên là 163, từ 22,0 trở lên là 141, từ 22,5 trở lên là 123 và từ 23,0 trở lên là 108. Toàn trường có 89 thí sinh đạt mức 23,5 trở lên.

Nếu lấy bằng mức điểm chuẩn năm 2010: Khối A-23,5, khối D1-21 thì trường chỉ nhận được 250 thí sinh trúng tuyển.

Với vùng phổ điểm như vậy thì nhiều khả năng điểm chuẩn năm nay ấn định Khối A - 20,5 khối D1 - 20,0.

1. Kinh tế chính trị (mã ngành 401): Chỉ tiêu 50

+ Khối A: Có 2 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn theo khối

+ Khối D1: Không có thí sinh đủ điều kiện

Do đó diểm chuẩn ngành này sẽ bằng điểm sàn theo khối

2. Kinh tế đối ngoại (mã ngành 402): Chỉ tiêu 100

+ Khối A: Có 90 đáp ứng được điều kiện điểm sàn theo khối. Số thí sinh có tổng từ 21,0 trở lên là 84, từ 21,5 trở lên là 74, từ 22,0 trở lên là 64, từ 22,5 trở lên là 55 và từ 23,0 trở lên là 50. Số thí sinh đạt từ 23,5 trở lên là 46 và từ 24,0 trở lên là 32

+ Khối D1: Có 103 thí sinh đáp ứng được điểm sàn theo khối. Số thí sinh có tổng điểm từ 20,5 trở lên là 94, từ 21,0 trở lên là 83, từ 21,5 trở lên là 73 và từ 22,0 trở lên là 56. Số thí sinh có tổng điểm từ 22,5 trở lên là 44, từ 23,0 trở lên là 27 và từ 23,5 trở lên là 19.

Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định khối A 23,5 điểm và khối D1 là 22,0.

3. Quản trị kinh doanh (mã ngành 403): Chỉ tiêu 60

+ Khối A: Có 39 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn theo khối. Số thí sinh có điểm từ 21,0 trở lên là 35, từ 21,5 trở lên là 26 và từ 22,0 trở lên là 21. Số thí sinh có điểm từ 22,5 trở lên là 20 và từ 23,0 trở lên là 18.

+ Khối D1: Ngành có 23 thí sinh đủ điều kiện điểm sàn theo khối. Số thí sinh có tổng điểm từ 20,5 trở lên là 21, từ 21,0 trở lên là 19.

Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành sẽ ấn định bằng điểm sàn theo khối.

4. Ngành Tài chính - Ngân hàng (mã ngành 404): Chỉ tiêu 110

+ Khối A: Có 48 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn theo khối. Số thí sinh có điểm từ 21,0 trở lên là 43, từ 21,5 trở lên là 34 và từ 22,0 trở lên là 33. Số thí sinh có điểm từ 22,5 trở lên là 28 và từ 23,0 trở lên là 26.

+ Khối D1: Ngành có 49 thí sinh đủ điểm sàn theo khối.

Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành sẽ ấn định bằng điểm sàn theo khối.

5. Ngành Kinh tế phát triển (mã ngành 406): Chỉ tiêu 60

+ Khối A: Có 13 thí sinh đáp ứng được điểm sàn theo khối.

+ Khối D1: Có 15 thí sinh đáp ứng được điểm sàn theo khối.

6. Ngành kế toán (mã ngành 406): chỉ tiêu 50

+ Khối A: Có 27 thí sinh đáp ứng điểm sàn theo khối. Số thí sinh có điểm từ 21,0 trở lên là 23, từ 21,5 trở lên là 18 và từ 22,0 trở lên là 15.

+ Khối D1: Có 27 thí sinh đáp ứng điểm sàn theo khối. Số thí sinh có điểm từ 20,5 trở lên là 25, từ 21,0 trở lên là 21, từ 21,5 trở lên là 17 và từ 22,0 trở lên là 10.

Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định khối A -21,0, khối D1 - 20,0

Nguyễn Hùng