Thứ Ba, 27/07/2010 - 06:58

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Thương mại từ 16 - 20,5

(Dân trí) - Kết quả thống kê từ tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên của từng thí sinh cho thấy, nhiều ngành của Trường ĐH Thương mại sẽ có điểm chuẩn không tăng thậm chí còn giảm so với năm 2009. Mức điểm chuẩn cao nhất có thể là 20,5 dành cho ngành Kinh tế.

Cũng giống như các mùa tuyển sinh trước đây thì ngành Hệ thống thông tin có chất lượng thí sinh dự thi đầu vào không cao. Một số ngành mới của trường sẽ dành chỉ tiêu xét tuyển NV2.
 

Thí sinh làm thủ tục nộp bài thi. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Kết quả phân tích chỉ mang tính chất tham khảo, để biết mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần phải đợi trường công bố điểm chuẩn.

1. Ngành Kinh tế (mã ngành 401): Chỉ tiêu dự kiến 280

Số thi sinh dự thi ngành này là 1.934. Tổng số thí sinh đạt 19,0 trở lên là 551, từ 19,5 trở lên là 460 và từ 20,0 trở lên là 368. Số thí sinh có điểm từ 20,5 trở lên là 293, từ 21,0 trở lên là 232. Với mặt bằng điểm như vậy thì điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định là 20,5 (tăng 0,5 điểm so với năm 2009).

2. Ngành Kế Toán (mã ngành 402): Chỉ tiêu dự kiến 360

Ngành này có 2.124 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 19,0 trở lên là 434. Số thí sinh đạt từ 19,5 trở lên là 369, từ 20,0 trở lên là 308 và từ 20,5 trở lên là 258. Do đó điểm chuẩn ngành này có thể là 19,5 (giảm 2.5 điểm so với năm 2009).

3. Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch (mã ngành 403): Chỉ tiêu dự kiến 280

Ngành này có 2.727 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 16,0 trở lên là 486. Số thí sinh đạt từ 16,5 trở lên là 379, từ 17,0 trở lên là 291 và từ 17,5 trở lên là 228. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định là 17,0. (tăng 0,5 điểm so với năm 2009).

4. Quản trị doanh nghiệp thương mại (mã ngành 404): chỉ tiêu dự kiến 280

Ngành này có 1.738 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ 18,0 trở lên là 428. Số thí sinh đạt từ 18,5 trở lên là 355, từ 19,0 trở lên là 288 và từ 19,5 trở lên là 220. Do đó điểm chuẩn ngành này có thể là 19,5 (tương đương với năm 2009).

5. Ngành Thương mại Quốc tế (mã ngành 405): chỉ tiêu dự kiến 280

Có tổng số 2.099 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 18,0 trở lên là 564 và từ 18,5 trở lên là 460.

Tổng số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 370 và từ 19,5 trở lên là 282. Số thí sinh có điểm từ 20,0 trở lên là 209. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định là 19,5 (tăng 1 điểm so với năm 2009).

6. Ngành Marketing Thương mại (mã ngành 406): chỉ tiêu dự kiến 280

Có tổng số 2.124 thí sinh dự thi. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 509 và từ 17,5 trở lên là 407. Tổng số thí sinh có điểm từ 18,0 trở lên là 316 và từ 18,5 trở lên là 251. Số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 190.

Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định là 18,0 (tương đương với năm 2009).

7. Ngành Thương mại Điện tử (mã ngành 407): Chỉ tiêu dự kiến 280

Có tổng số có 1.549 thí sinh đăng ký vào ngành này. Số thí sinh có điểm từ 16,0 trở lên là 441, từ 16,5 trở lên là 329. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 267 và từ 17,5 trở lên là 197. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ở mức 16,5 (tương đương với năm 2009).

8. Ngành Tài chính-Ngân hàng (mã ngành 408): Chỉ tiêu dự kiến 240

Tống số thí sinh dự thi là 1.481. Số thí sinh có điểm từ 18,0 trở lên là 464, từ 18,5 trở lên là 408, từ 19,0 trở lên là 359. Số thí sinh có điểm từ 19,5 trở lên là 303, từ 20,0 trở lên là 253 và từ 20,5 trở lên là 204. Do đó điểm chuẩn của ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định ở mức 20,0 (giảm 1,5 điểm so với năm 2009).

9. Hệ thống thông tin Kinh tế (mã ngành 409): chỉ tiêu dự kiến 200

Số thí sinh đăng ký vào ngành là 847. Tổng số thí sinh có điểm từ 14,5 trở lên là 276, từ 15,0 trở lên là 227, từ 15,5 trở lên là 186 và từ 16,0 trở lên là 140. Số thí sinh đạt từ 16,5 trở lên là 109, từ 17,0 trở lên là 76.

Đây là ngành mà nhiều năm luôn xét tuyển NV2. Nên nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định là 16,0 (bằng năm 2009). Số chỉ tiêu còn thừa dành để xét NV2.

10. Quản trị nguồn nhân lực thương mại (mã ngành 411): chỉ tiêu 160

Số thí sinh đăng ký vào ngành là 1.151. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 318, từ 15,5 trở lên là 262, từ 16,0 trở lên là 201 và từ 16,5 trở lên là 160 và từ 17,0 trở lên là 125. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định là 16,0 hoặc 16,5.

11. Quản trị kinh doanh tổng hợp (mã ngành 414): chỉ tiêu 120

Số thí sinh đăng ký vào ngành là 1.181. Tổng số thí sinh có điểm từ 16,0 trở lên là 311, từ 16,5 trở lên là 267, từ 17,0 trở lên là 207, từ 17,5 trở lên là 161 và từ 18,0 trở lên là 134. Số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 100. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ấn định là 18,0.

11. Ngành Luật Thương mại (mã ngành 410): chỉ tiêu dự kiến 160

+ Khối A: Số thí sinh đăng ký vào ngành là 808. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 163, từ 15,5 trở lên là 134, từ 16,0 trở lên là 101 và từ 16,5 trở lên là 81. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 61, từ 17,5 trở lên là 45 và 18,0 trở lên là 38.

+ Khối D1: Số thí sinh đăng ký là 212. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 73, từ 15,5 trở lên là 64, từ 16,0 trở lên là 56 và từ 16,5 trở lên là 48. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 42, từ 17,5 trở lên là 29 và từ 18.0 trở lên là 21. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn của cả khối A và D1 đều là 16,0.

12. Quản trị Thương hiệu (mã ngành 412): chỉ tiêu dự kiến 120

+ Khối D1: Số thí sinh đăng ký là 277. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 106, từ 15,5 trở lên là 93, từ 16,0 trở lên là 83 và từ 16,5 trở lên là 65. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 54, từ 17,5 trở lên là 46 và từ 18,0 trở lên là 35.

+ Khối A: Số thí sinh đăng ký là 192. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 40, từ 15,5 trở lên là 32, từ 16,0 trở lên là 21 và từ 16,5 trở lên là 19. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 12, từ 17,5 trở lên là 11 và từ 18,0 trở lên là 9.

Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn của cả khối A và D1 đều là 16,0. Số chỉ tiêu còn thừa sẽ dành để xét tuyển NV2.

13. Thương mại dịch vụ y tế (mã ngành 412): chỉ tiêu dự kiến 120

+ Khối D1: Số thí sinh đăng ký là 74. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 26, từ 16,0 trở lên là 23 và từ 16,5 trở lên là 21. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 17, từ 17,5 trở lên là 14 và từ 18,0 trở lên là 12.

+ Khối A: Số thí sinh đăng ký là 98. Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 16, từ 15,5 trở lên là 12, từ 16,0 trở lên là 9 và từ 16,5 trở lên là 8. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 7, từ 17,5 trở lên là 5 và từ 18,0 trở lên là 4.

Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn của cả khối A và D1 đều là 16,0. Số chỉ tiêu còn thừa sẽ dành để xét tuyển NV2.

14. Ngành Tiếng anh Thương mại (mã ngành 701): Chỉ tiêu 240

Ngành có 1.187 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 33,0 và thấp nhất là 7,25 (đã nhân hệ số môn ngoại ngữ).

Nếu ấn định điểm chuẩn là 25,0 thì sẽ có 324 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng điểm chuẩn lên 25,5 sẽ có 280 thí sinh đạt yêu câu. Và nếu điểm chuẩn là 26,0 thì sẽ có 233 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng điểm chuẩn lên 26,5 thì chỉ còn 187 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định là 25,5 hoặc 26,0.

Nguyễn Hùng

Lời nhắn mùa thi

 • Pham Nhu Hung

  Chuc cac ban trong toan truong TH PT Tu Ky mot ky thi thanh cong voi ket qua that cao.Hay lam vinh danh dat tu ky cac em nhe !!

 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Chúc các bạn trường PTTH Đốc Binh Kiều thi đạt kết quả tốt

 • phạm bích thủy

  Hiền ơi, cố lên em nhé.chị tin là em sẽ làm tốt bài của mình.chúc cho toàn thể học sinh trường THPT Cửa Ông sẽ làm tốt bài.

 • Nguyễn Tử Tuyên

  Chúc các bạn thí sinh có một mùa thi kết quả cao , Chúc các bạn thành công trên con đường của mình.

 • vu xuan vui

  chuc cac si tu that binh tinh,tu tin va thanh cong trong ki thi tot nghiep va ki thi Dai hoc.goodluck

 • VoQuynhNhu

  Moi nguoi hay vung buoc tren con duong tuong lai cua minh nhe!!Chuc cac ban hoan thanh tot ky thi cua minh!!!

 • nguyen thanh nhi

  hom nay la ngay thi cuoi cung nhi chuc cac ban thi tot va hieu qua nhe,Nhi da tung trai qua gian doan nay roi nen Nhi biet,co gang len cac ban nhe

 • Nguyễn Thị Tuyết

  Chúc tất cả các bạn học sinh khối 12 của trường THPT Nông Cống III sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp và đại học thành công. Chúc cho tất cả các sỹ tử của mùa thi năm nay dành thắng lợi. Chúc cho giáo dục Việt Nam sẽ có một năm khởi sắc,...

 • le xuan tien

  chúc các em có một kỳ thi thật tốt ! hãy tự tin làm bài và các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Hãy trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước...........

 • trần thị hoài nam

  THPT Kroong Nô cố lên. Tây Nguyên cố lên. Còn một môn nữa thui.

Gửi lời nhắn