Thứ Tư, 28/07/2010 - 16:26

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội từ 19,5-24,5

(Dân trí) - Thống kê của Dân trí về Trường ĐH Y Hà Nội cho thấy, trong khi điểm chuẩn các ngành Bác sỹ Đa khoa, Răng-Hàm-Mặt giảm nhiệt thì một số ngành lâu nay có điểm chuẩn không cao lại tăng đột biến so với năm 2009 như ngành Y tế công cộng, Cử nhân điều dưỡng.

Thống kê của Dân trí dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên nếu có. Phân tích chỉ có tính chất tham khảo, thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn chính thức để biết mình có trúng tuyển hay không.
 

(Ảnh: Tiến Nguyên)

1. Ngành Bác sỹ đa khoa (mã ngành 301): chỉ tiêu 550

Ngành có 4.271 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt điểm từ 20,0 trở lên là 1.732.

Nếu lấy điểm chuẩn là 23,0 thì sẽ có 919 thí sinh đạt yêu cầu, tăng mức lên 23,5 thì sẽ có 793 thí sinh trúng tuyển. Nếu ấn định điểm chuẩn là 24,0 thì sẽ có 644 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng lên 24,5 thì có 506 thí sinh đạt và nếu tăng lên 25,0 thì chỉ còn 395 thí sinh trúng tuyển. Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định ở mức 24,5. Sở dĩ chọn mức này vì nhiều thí sinh thuộc ưu tiên tuyển thẳng sẽ đăng ký ngành này.

2. Bác sỹ Y học cổ truyển (mã ngành 303): Chỉ tiêu 50

Ngành có 666 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt điểm từ 21,0 trở lên là 117.

Nếu lấy điểm chuẩn là 21,5 thì sẽ có 97 thí sinh đạt yêu cầu, tăng mức lên 22,0 thì sẽ có 74 thí sinh trúng tuyển. Nếu ấn định điểm chuẩn là 22,5 thì sẽ có 55 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng lên 23,0 thì có 36 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định ở mức 22,5.

3. Bác sỹ Răng- Hàm- Mặt (mã ngành 304): chỉ tiêu 100

Ngành có 552 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt điểm từ 21,0 trở lên là 188.

Nếu lấy điểm chuẩn là 22,0 thì sẽ có 149 thí sinh đạt yêu cầu, tăng mức lên 22,5 thì sẽ có 132 thí sinh trúng tuyển. Nếu ấn định điểm chuẩn là 23,0 thì sẽ có 110 thí sinh đủ điều kiện, nếu tăng lên 23,5 thì có 86 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định ở mức 23,0.

4. Ngành Bác sỹ Y học dự phòng (mã ngành 305): chỉ tiêu 80

Ngành 363 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt mức điểm từ 19,0 trở lên là 111.

Nếu lấy điểm chuẩn là 19,5 thì sẽ có 92 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng mức điểm lên 20,0 thì chỉ còn 73 thí sinh đạt. Như vậy nhiều khả năng ngành này ấn định ở mức 19,5.

5. Ngành Điều Dưỡng (mã ngành 306): chỉ tiêu 100

Có 2.265 thí sinh đăng ký vào ngành này. Số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 350.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 20,0 thì sẽ có 218 thí sinh đạt. Nếu tăng điểm chuẩn lên 20,5 thì có 169 thí sinh đủ điều kiện và tăng lên 21,0 sẽ có 127 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng điểm chuẩn lên 21,5 thì sẽ có 91 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định là 21.0.

6. Ngành kỹ thuật Y học (mã 307): chỉ tiêu 50

Có 713 thí sinh đăng ký vào ngành này. Số thí sinh có điểm từ 19,0 trở lên là 270.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 21,0 thì sẽ có 147 thí sinh đạt. Nếu tăng điểm chuẩn lên 21,5 thì có 122 thí sinh đủ điều kiện và tăng lên 22,0 sẽ có 99 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng điểm chuẩn lên 22,5 thì sẽ có 68 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng lên 23,0 thì chỉ còn 49 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định là 22,5 hoặc 23,0.

7. Ngành Y tế công cộng (mã ngành 308): chỉ tiêu 70

Có 1.945 thí sinh đăng ký vào ngành này. Số thí sinh có điểm từ 18,0 trở lên là 252.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 19,0 thì sẽ có 152 thí sinh đạt. Nếu tăng điểm chuẩn lên 19,5 thì có 113 thí sinh đủ điều kiện và tăng lên 20,0 sẽ có 88 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng điểm chuẩn lên 20,5 thì sẽ có 63 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng lên 21,0 thì chỉ còn 43 thí sinh đạt. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định là 20,0.

Nguyễn Hùng