Thứ Ba, 27/07/2010 - 10:44

Dự kiến điểm chuẩn HV Ngân hàng khoảng 20,5

(Dân trí) - Thống kê của Dân trí cho thấy, mặt bằng điểm thi của Học viện Ngân hàng không cao hơn so với năm 2009. Số thí sinh đạt điểm cao giảm tập trung ở vùng 7-8 là chủ yếu. Vì thế điểm chuẩn vào trường sẽ giảm ít nhất là 1-1,5 điểm so với năm trước.

Kết quả phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo, thí sinh cần phải đợi nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức để biết khả năng trúng tuyển của mình.
 

(Ảnh: Tiến Nguyên)

Khối A: Có 9.070 thí sinh dự thi trong đó số thí sinh dự thi nhờ là 1.286. Để cho sự phân tích chính xác chúng ta sẽ loại toàn bộ thí sinh dự thi nhờ này. Như vậy số thí sinh đăng ký nguyện vọng (NV) trực tiếp vào HV Ngân hàng sẽ là 7.782. Chỉ tiêu toàn bộ khối A là 2.100. Vậy điểm chuẩn theo khối sẽ ra sao?

Toàn trường có 3,845 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 18,0 trở lên. Nếu lấy điểm chuẩn là 20,0 thì trường sẽ có 2.734 thí sinh đạt yêu cầu. Nếu tăng mức điểm chuẩn lên 20,5 thì sẽ có 2,425 thí sinh đủ điều kiện và nếu tăng lên 21,0 thì sẽ có 2.142 thí sinh trúng tuyển. Nếu ấn định điểm chuẩn 21,5 thì chỉ có 1,874 thí sinh đạt.

Với vùng phổ điểm như vậy thì nhiều khả năng điểm sàn vào trường sẽ ấn định là 20,5 điểm.

Với mức điểm sàn như vậy thì khả năng điểm chuẩn từng ngành như thế nào. Chúng ta sẽ cũng phân tích đánh giá bằng cách loại toàn bộ thí sinh có điểm dưới 20,5 ở từng ngành sau đó đối chiếu với chỉ tiêu.

- Ngành Tài chính ngân hàng: Chỉ tiêu dự kiến 1.400

Có 2.085 thí sinh đủ điểm sàn theo khối đầu đơn vào ngành này. Nếu lấy điểm chuẩn là 21,0 thì sẽ có 1.855 thí sinh đủ điều kiện, nếu là 21,5 thì sẽ có 1.632 thí sinh đạt. Nếu tăng mức điểm chuẩn lên 22,0 thì có vừa 1.400 thí sinh, nếu tăng lên 22,5 thì sẽ có 1.190 trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành sẽ ấn định là 22,0.

- Ngành Kế toán: Chỉ tiêu dự kiến 400

Có 308 thí sinh đạt điểm từ mức 20,5 trở lên. Điểm chuẩn ngành bằng điểm sàn khối.

- Ngành Quản trị kinh doanh: Chỉ tiêu dự kiến 150

Có 27 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn theo khối. Như vậy điểm chuẩn ngành bằng điểm sàn vào trường.

- Ngành Hệ thống thông tin Kinh tế: Chỉ tiêu 150

Chỉ có 4 thí sinh đạt từ 20,5 trở lên. Điểm chuẩn ngành bằng điểm sàn vào trường.

+ Khối D: Ngành Tiếng Anh - chỉ tiêu 200

Có 977 thí sinh đăng ký dự thi khối D. Số thí sinh dự thi nhờ là 130 thí sinh. Như vậy số thí sinh đăng ký vào ngành Tiếng Anh thực tế là 846.

Nếu lấy điểm chuẩn là 19,0 thì trường sẽ nhận được 244 thí sinh, nếu tăng điểm chuẩn lên 19,5 thì trường sẽ có 202 thí sinh đủ điều kiện. Nếu ấn định điểm chuẩn là 20,0 (ngang mức năm 2009) thì chỉ có 164 thí sinh đủ điều kiện. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định là 19,5.

Nguyễn Hùng