Thứ Sáu, 27/07/2012 - 00:25

Dự kiến điểm chuẩn theo ngành của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 26/7, điểm thi của thí sinh thi vào ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng đã được công bố. Căn cứ thống kê kết quả điểm thi của thí sinh, có thể phân tích dự kiến điểm chủa từng ngành của trường này năm nay.

Theo đó, dự kiến điểm chuẩn từng ngành của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng cụ thể như sau:

- Sư phạm tiếng Anh (mã ngành: 701) - Chỉ tiêu (CT): 70 SV. Ở mức từ 24,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ) trở lên, có 74 TS thi khối D1 thi đạt. Nâng mức từ 25 điểm trở  lên, có 68 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 24,5 - 25 điểm.

- SP tiếng Anh bậc tiểu học (705) - CT: 105. Có 100 TS thi khối D1 đạt từ 16,5 điểm (đã nhân hệ số môn ngoại ngữ) trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 16,5 điểm.

- Cử nhân tiếng Anh (751) - CT: 450. Có 428 TS thi khối D1 đạt từ 21,5 điểm trở lên. Từ mức từ 21 điểm trở lên, có 479 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 21 - 21,5 điểm.

- Cử nhân tiếng Trung (754) - CT: 105. Có 99 TS thi khối D1 đạt từ 18 điểm trở lên, thêm 2 TS khối D4 đạt 24, 5 và 29 điểm. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 18 điểm.

- Ngôn ngữ Nhật (755) - CT: 105. Ở mức từ 21,5 điểm trở lên, có tổng cộng 106 TS, gồm 87 TS khối D1 và 19 TS khối D6 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 21,5.

- Ngôn ngữ Hàn Quốc (756) - CT: 70. Có 68 TS thi đạt từ 21 điểm trở lên. Từ 20,5 điểm trở lên, có 77 TS thi đạt. Điểm chuẩn ngành có thể là 21 điểm.

- Cử nhân tiếng Anh thương mại (759) - CT: 210. Có 211 TS thi đạt từ 22,5 điểm trở lên. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 22,5 điểm.

- Cử nhân tiếng Anh du lịch (761) - CT: 70. Có 72 TS đạt tổng điểm từ 20,5 điểm trở lên. Từ 21 điểm trở lên, có 66 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn từ  20,5 - 21 điểm.

- Cử nhân tiếng Trung thương mại (764) - CT: 35. Có 34 TS thi khối D1 đạt từ 18 điểm trở lên; ở khối D4 có 1 TS đạt 16 điểm. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 18 điểm.

- Các ngành Sư phạm (SP) tiếng Pháp (CT 35), SP tiếng Trung (35), Cử nhân (CN) tiếng Nga (35), CN tiếng Pháp (35), Ngôn ngữ Thái Lan (35), Quốc tế học (150), CN tiếng Nga du lịch (35), CN tiếng Pháp du lịch (70) có số TS đạt từ 15,5 điểm (điểm chuẩn năm 2011) trở lên rất ít so với chỉ tiêu tuyển sinh. Dự kiến điểm chuẩn các ngành này sẽ bằng điểm chuẩn của trường. Còn nhiều CT cho các TS đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành.

Khánh Hiền