Thứ Năm, 26/07/2012 - 21:22

Dự kiến điểm chuẩn từng ngành của ĐH Kinh tế Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 26/7, ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm thi của thí sinh thi vào Đại học Kinh tế. Dưới đây là phân tích dự kiến điểm chuẩn từng ngành của trường căn cứ theo thống kê kết quả điểm thi của thí sinh.

Dự kiến điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:

- Kế toán (mã ngành 401) - Chỉ tiêu (CT): 220 SV. Ở mức từ 18,5 điểm trở lên, có tổng cộng 216 TS, gồm 169 TS thi khối A, 10 TS khối A1, 36 TS khối D1 và 1 TS khối D3 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 18,5 điểm.

- Quản trị kinh doanh tổng quát (402) - CT: 160. Ở mức từ 18 điểm trở lên, có tổng cộng 171 TS, gồm 112 TS khối A, 28 TS khối A1, và 31 TS khối D1 thi đạt. Từ 18,5 điểm trở lên, có tổng cộng 143 TS thi các khối trên thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 18 - 18,5 điểm.

- Quản trị kinh doanh du lịch (403) - CT: 110. Ở mức từ 18,5 điểm trở lên, có tổng cộng 116 TS, gồm 42 TS khối A, 25 TS khối A1 và 48 TS khối D1 thi đạt. Từ 19 điểm trở lên, có tổng cộng 91 TS thi 3 khối trên thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 18,5 - 19 điểm.

- Kinh doanh thương mại (404) - CT: 80. Ở mức từ từ 18 điểm trở lên, có tổng cộng 76 TS, gồm 37 TS thi khối A, 15 TS khối A1 và 24 TS khối D1 thi đạt. Từ 17,5 điểm trở lên, có đến 92 TS thi 3 khối trên thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 18 điểm.

- Kinh doanh Quốc tế (405) - CT: 130. Ở mức từ 20,5 điểm trở lên, có tổng cộng 137 TS, gồm 49 TS thi khối A, 17 TS khối A1, 77 TS khối D1 và 4 TS khối D3 thi đạt. Từ 21 điểm trở lên, có 118 TS thi các khối trên thi đạt. Điểm chuẩn ngành dự kiến từ 20,5 - 21 điểm.

- Marketing (406) - CT: 80. Ở mức từ 17,5 điểm trở lên, có tổng cộng 78 TS, gồm 34 TS khối A, 12 TS khối A1, 31 TS khối D1 và 1 TS khối D3 thi đạt. Từ 17 điểm trở lên, có đến 95 TS thi các khối trên thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 17,5 điểm.

- Ngân hàng (412) - CT: 180. Ở mức từ 17,5 điểm trở lên, có tổng cộng 176 TS, gồm 110 TS thi khối A, 20 TS khối A1 và 46 TS khối D1 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 17,5 điểm.

- Tài chính doanh nghiệp (415) - CT: 120. Có tổng cộng 124 TS, gồm 100 TS khối A, 7 TS khối A1 và 17 TS khối D1 thi đạt từ 19,5 điểm trở lên. Từ 20 điểm trở lên, có tổng cộng 110 TS thi các khối trên thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 19,5 - 20 điểm.

- Quản trị tài chính (416) - CT: 120. Ở mức từ 18,5 điểm trở lên, có tổng cộng 116 TS, gồm 88 TS khối A, 16 TS khối A1, 30 TS khối D1 thi đạt. Từ 18 điểm trở lên, có đến 134 TS thi các khối trên thi đạt. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành là 18,5 điểm.

- Kiểm toán (418) - CT: 110. Ở mức từ 20 điểm trở lên, có đúng 120 TS, gồm 92 TS khối A, 7 TS khối A1 và 11 TS khối D1 thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành là 20 điểm.

- Luật kinh doanh (502) - CT: 50. Ở mức từ 17,5 điểm trở lên, có tổng cộng 54 TS, gồm 25 TS khối A, 12 TS khối A1 và 17 TS khối D1 thi đạt. Từ 18 điểm trở lên, có 40 TS thi các khối trên thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành từ 17,5 - 18 điểm.

- Các ngành Kinh tế phát triển (chỉ tiêu: 70), Kinh tế lao động (50), Kinh tế và Quản lý công (50), Kinh tế chính trị (50), Thống kê kinh tế - xã hội (50), Tin học quản lý (50), Quản trị nhân lực (70), Kinh tế đầu tư (50), Quản trị hệ thống thông tin (50), Luật học (50) có tổng số thí sinh thi các khối tuyển sinh của ngành đạt từ 16,5 - 17 điểm trở lên (điểm chuẩn vào trường năm 2011) rất ít so với chỉ tiêu. Dự kiến điểm chuẩn của các ngành này sẽ bằng điểm chuẩn vào trường.

Khánh Hiền