Chủ Nhật, 29/07/2012 - 09:39

Phổ điểm ĐH Y dược TPHCM

(Dân trí) - Mặc dù điểm thi của Trường ĐH Y dược TPHCM khá cao nhưng chắc chắn điểm chuẩn hệ ngân sách đối với các ngành Bác sỹ Đa khoa, Răng Hàm Mặt không thể cao hơn mức năm trước. Điểm chuẩn các ngành khác dự báo có sự biến động mạnh.
 >> Công bố điểm thi ĐH, CĐ 2012
 >> Chân dung thủ khoa ĐH 2012

Điểm phân tích đối chiếu đã được cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tương. Chỉ tiêu đã trừ thí sinh (TS) tuyển thẳng. Đây chỉ là bảng nhận định có tính chất tham khảo, TS cần đợi nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức.

1. Ngành Bác sỹ đa khoa: Chỉ tiêu 600 trong đó 300 chỉ tiêu hợp đồng đào tạo, 25 chỉ tiêu tuyển thẳng. Số chỉ tiêu thực còn tuyển là 275. Tổng điểm cao nhất của ngành là 30,5. Có 548 TS đạt từ mức 25,0 trở lên. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Số TS đạt trở lên

639

548

462

373

288

206

Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào hê đào tạo có ngân sách có thể ấn định ở mức 26,5 và hợp đồng đào tạo có thể là 24,5.

2. Bác sỹ Răng Hàm Mặt: Chỉ tiêu 120 trong đó 30 chỉ tiêu hợp đồng đào tạo, 2 chỉ tiêu tuyển thẳng. Số chỉ tiêu thực tuyển còn lại 88. Tổng điểm cao nhất của ngành là 31,5. Có 137 TS đạt từ mức 24,5 trở lên. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Số TS đạt trở lên

137

113

99

78

58

44


Điểm chuẩn hệ ngân sách có thể ấn định 25,5. Hệ ngoài ngân sách có thể là 24,5

3. Y tế Công cộng: Chỉ tiêu 60. Tổng điểm cao nhất là 24,0, số có tổng 17,0 trở lên là 121. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

Số TS đạt trở lên

121

100

80

72

57

43

Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành có thể ấn định 18,5.

4. Bác sỹ Y học Dự phòng: Chỉ tiêu 100 trong đó có 50 chỉ tiêu hợp đồng đào tạo. Tổng điểm cao nhất của ngành là 27,0. Có 130 TS đạt từ mức 19,0 trở lên. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây.

Mức điểm

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

Số TS đạt trở lên

130

109

99

80

63

52

Mức điểm chuẩn trúng tuyển ngân sách có thể là 21,5. Theo hợp đồng đào tạo có thể là 19,5.

5. Kỹ thuật Y học hình ảnh: Chỉ tiêu 30. Tổng điểm cao nhất 27,5. Số TS có tổng từ 21,0 trở lên là 61. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

Số TS đạt trở lên

61

49

41

33

23

16


Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này ấn định 22,5.

6. Xét nghiệm Y học: Chỉ tiêu 60 trong đó 30 dành cho đào tạo hợp đồng. Tổng điểm cao nhất 28,0. Số TS có tổng từ 21,5 trở lên là 147. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

Số TS đạt trở lên

147

120

95

70

52

39

31

Điểm chuẩn hệ ngân sách có thể là 24-24,5; Theo đào tạo địa chỉ là thể là 22,5-23,0.

7. Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng: Chỉ tiêu 30 trong đó có 10 chỉ tiêu dành cho đào tạo hợp đồng. Tổng cao nhất 26,0. Số TS đạt từ 21,0 trở lên là 51. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt trở lên

51

44

34

25

16

Điểm chuẩn hệ ngân sách có thể là 22,5-23,0; Theo đào tạo địa chỉ là thể là 22,0

8. Dược sỹ: Chỉ tiêu 300 trong đó có 100 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng, 23 TS tuyển thẳng. Tổng chỉ tiêu hệ ngân sách còn 177. Tổng điểm cao nhất 30,5, số TS đạt từ 24,0 trở lên là 392. Vùng phổ điểm lân cận chỉ tiêu được thể hiện ở bảng dưới đây

Mức điểm

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

26,5

27,0

Số TS đạt trở lên

392

338

291

246

198

151

110

Mức điểm chuẩn hệ ngân sách có thể ấn định 26,0 và ngoài ngân sách 24,5-25,0.

9. Đối với ngành Điều dưỡng trong file dữ liệu điểm thi không thể hiện được 3 mã chuyên ngành nên chúng tôi không phân tích ở đây. Theo phổ điểm thì nhiều khả năng điểm hệ ngân sách sẽ là 20,5 và ngoài ngân sách là 19,5.

N.H