Thứ Sáu, 21/04/2017 - 09:13

Thanh Hóa: Vô hiệu hóa các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực thi

(Dân trí) - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã yêu cầu các trường THPT tại Thanh Hóa tập trung triển khai, tự kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2017. Trong đó, yêu cầu vô hiệu hóa các phương tiện thông tin liên lạc, không sử dụng tín hiệu internet trong khu vực thi.

Để kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Thanh Hóa diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã hướng dẫn các trường THPT trên địa bàn tỉnh này tổ chức tự kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi.
Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Theo đó, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học tập trung tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt quy chế thi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên; những quy định về công tác chuẩn bị kỳ thi, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác coi thi và chấm thi, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong những năm trước về thực hiện quy chế thi.

Cùng với đó là tập trung hoàn thành nội dung chương trình, đánh giá, xếp loại học sinh, tổ chức ôn thi và công tác chuẩn bị về hồ sơ thi. Đồng thời, chuẩn bị kinh phí, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi; cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi.

Các đơn vị, trường học cần có phương án bố trí các phòng thi, phòng làm việc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các điều kiện đảm bảo an ninh, trật tự bên trong và ngoài khu vực thi.

Tại các địa điểm tổ chức thi, bố trí ngăn cách khu vực thi, phòng thi với khu vực khác; niêm phong các phòng không sử dụng trong khu vực thi, vô hiệu hóa các phương tiện thông tin liên lạc, không sử dụng tín hiệu internet trong khu vực thi.

Ngoài ra, các đơn vị, trường học lập phương án phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức kỳ thi, phương án xử lý sự cố bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức thi tại điểm thi. Có phương án tổ chức nơi ở, sinh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, thanh tra thi.

Đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức cho học sinh ở xa trọ tại các khu vực dân cư gần điểm thi, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện, các trường THPT có đặt địa điểm thi báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản trước ngày 25/4/2017.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Thanh Hóa có gần hơn 34.000 thí sinh dự thi, trong đó có khoảng 3.000 thí sinh tự do. Tỉnh Thanh Hóa dự kiến tổ chức thi tại 63 điểm thi với gần 1.300 phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị thi đến các đơn vị, trường học THPT, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, yêu cầu các đơn vị trường học thông báo về kỳ thi, lịch thi đảm bảo quyền được thi cho các đối tượng...

Duy Tuyên