Thứ Tư, 25/01/2017 - 05:00

97% số người giải đã không làm đúng câu đố này trong lần đầu

(Dân trí) - Với câu đố dưới đây về xác định mối quan hệ gia đình, có tới 97% số người giải đã không làm đúng trong lần đầu. Bạn thử giải đố xem nhé.  >>   Đố bạn: Tìm khuôn mặt ẩn trong đóa hồng >>   Đố bạn kể tên những động vật này?

“Nhiệm vụ” của bạn là xác định mối quan hệ của “tôi” với một phụ nữ tên Teresa (lưu ý: hai người này có quan hệ huyết thống).

“Nếu con gái của Teresa là mẹ của con gái tôi, vậy tôi là gì với Teresa?”.

Có 5 lựa chọn cho câu hỏi này: Tôi là bà của Teresa, Tôi là mẹ của Teresa, Tôi là con gái của Teresa, Tôi là cháu gái của Teresa, Tôi là Teresa.

Bạn chọn đáp án nào?

Nếu bạn đoán rằng người đang đặt câu hỏi chính là con gái của Teresa, bạn đúng rồi đấy!

Với những bạn còn chưa hiểu rõ, chúng tôi giải thích thêm nhé:

Với dữ kiện “Con gái của Teresa là mẹ của con gái tôi”: Như vậy, “mẹ của con gái tôi” chính là TÔI (tức người đang đặt câu hỏi).

Vì vậy, “con gái của Teresa” chính là TÔI (tức người đang đặt câu hỏi là con gái của Teresa).

Xuân Vũ

Tổng hợp