Thứ Ba, 14/02/2006 - 10:06

Anh ngữ Quốc tế Việt - Anh nhận dạy miễn phí cho học viên SITC

(Dân trí) - Với tinh thần hỗ trợ cho những học viên bị thiệt thòi do việc thiếu trách nhiệm của Trung tâm SITC, trường Anh ngữ Quốc tế Việt - Anh sẽ nhận đào tạo miễn phí cho 100 bạn còn giá trị thẻ là 70% giá trị thời lượng.

Đồng thời tiếp nhận thêm 200 bạn (bổ sung 200nghìn/bạn) để đào tạo với yêu cầu, còn giá trị thẻ là 30% giá trị thời lượng.


 

* Trung tâm Đào tạo Ngôn ngữ và Kỹ năng Hoa Kỳ AAC (65 Quán Sứ - Hà Nội) sẽ hỗ trợ 50% học phí cho học viên SITC, với mức từ 30% - 50 % học phí - tùy thuộc vào biên lai đóng tiền của học viên.

 

Tuy nhiên, học viên vẫn phải hoàn thành một bài kiểm tra đầu vào để xếp lớp phù hợp với từng trình độ. Tối đa mỗi lớp học là 17 học viên.

 

Chính sách hỗ trợ này được thực hiện từ nay đến hết ngày 28/02/2006.

 

M - H