Thứ Năm, 14/12/2017 - 10:03

Bạn có biết tên các nước bằng tiếng Anh?

(Dân trí) - Liệu bạn có thể kể tên các nước bằng tiếng Anh nếu chỉ được “mách” hai chữ cái cuối cùng? Bạn thử làm bài đố dưới đây xem nhé.  >>   Trắc nghiệm: Bạn có giỏi tiếng Anh hơn một học sinh 11 tuổi ở Anh?

1. Kể tên các nước kết thúc bằng "...ca"?

2. Kể tên các nước kết thúc bằng "...ea"?

3. Kể tên một nước kết thúc bằng "...aq"?

4. Kể tên các nước kết thúc bằng "...da"?

5. Kể tên một nước kết thúc bằng "...ly"?

6. Kể tên các nước kết thúc bằng "...al"?

7. Kể tên một nước kết thúc bằng "...we"?

8. Kể tên các nước kết thúc bằng "...co"?

9. Kể tên một nước kết thúc bằng "...ma"?

10. Kể tên các nước kết thúc bằng "...os"?

ĐÁP ÁN:

1. Costa Rica, Dominica, Jamaica, South Africa, the United States of America.

2. Guinea, Papua New Guinea, Equatorial Guinea, South Korea, North Korea, Eritrea.

3. Iraq

4. Canada, Grenada, Antigua and Barbuda, Rwanda, Uganda.

5. Italy

6. Nepal, Portugal, Senegal.

7. Zimbabwe

8. Morocco, Monaco, Mexico.

9. Panama

10. Barbados, Comoros, Laos.

Xuân Vũ

Tổng hợp

>> Mời bạn thử tài làm trắc nghiệm tiếng Anh “đánh đố” này

>> Trắc nghiệm: Bạn có biết tên tiếng Anh của các trái cây quen thuộc?