Thứ Sáu, 03/04/2015 - 16:26

Cần Thơ: 100% quận, huyện đạt chuẩn chống mù chữ

(Dân trí) - Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014 TP Cần Thơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi sớm hơn kế hoạch 1 năm. Đến tháng 12-2014, có 85/85 xã, phường, thị trấn của 9/9 quận, huyện đạt chuẩn chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1; phổ cập THCS...

Hệ thống trường lớp tiếp tục được mở rộng, nâng cấp, xây dựng thêm nhiều trường chuẩn quốc gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, góp phần nâng cao tỷ lệ biết chữ và phổ cập giáo dục. Các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng đa dạng hóa hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng.

Năm 2015, Ban chỉ đạo các cấp tăng cường huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp đầu cấp đạt chỉ tiêu: Mẫu giáo: 90%, Tiểu học: 100%; THCS: 88% và THPT: 65%. Triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nhất là chất lượng phổ cập THCS và phổ cập giáo dục trung học; phấn đấu công nhận mới 50 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng; khảo sát, điều tra nhu cầu học tập trong cộng đồng và vận động người dân tham gia học tập...

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Tâm ghi nhận kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục thành phố thời gian qua, đồng thời lưu ý, thời gian tới, Ban chỉ đạo các cấp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố làm tốt công tác duy trì sĩ số, hạn chế lưu ban bỏ học; huy động tối đa học sinh theo học các trường, lớp...

Phạm Tâm