Thứ Sáu, 20/02/2009 - 15:40

Chỉ tiêu vào ĐHDL Thăng Long, Lương Thế Vinh, Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

(Dân trí) - Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường nói trên là 6.300. Dưới đây là chỉ tiêu của từng trường và điểm chuẩn vào trường năm 2008 .

1.ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội:

 Ông Lê Xuân Kích, Phó phòng đào tạo cho biết, năm 2009, ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu, trong đó ĐH 3.000, CĐ 500.

Điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Các ngành đào tạo

 Mã ngành

Khối 

Điểm chuẩn 

Hệ ĐH

 

 

 

- Công nghệ Thông tin

101

A

14

- Công nghệ Kĩ thuật Cơ Điện tử

102

A

14

- Công nghệ Kĩ thuật Điện Điện tử

103

A

14

- Quản trị Kinh doanh

401

A, D1

A: 14, D: 14

- Kế toán

402

A, D1

A: 14, D: 14

- Thương mại

403

A, D1

A: 14, D: 14

- Tài chính- Ngân hàng

404

A, D1

A: 14, D: 14

- Du lịch

405

C, D1

C: 15, D: 14

- Tiếng Anh

751

D1

14

- Tiếng Trung

754

D1

14

Hệ CĐ

 

 

 

- Công nghệ Thông tin

C65

A, D1

A: 13,5, D: 13,5

- Quản trị Kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Kế toán; Quản trị Kinh doanh)

C66

A, D1

A: 13,5, D: 13,5

2. ĐH Dân lập Thăng Long:

TS. Phan Huy Phú, hiệu trưởng trường cho biết, dự kiến năm 2009 trường tuyển 1.900 chỉ tiêu vào 16 ngành trong trường.

Điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Các ngành đào tạo

 Mã ngành

Khối 

Điểm chuẩn

- Toán - Tin ứng dụng

101

A

20

- Khoa học máy tính (Công nghệ Thông tin)

102

A

20

- Mạng máy tính và viễn thông

103

A

20

- Tin quản lí (Hệ thống thông tin quản lí)

104

A

20

- Công nghệ tự động

105

A

20

- Điều dưỡng

305

B

15

Y tế công cộng

 

B

15

Quản lý bệnh viện

 

B

15

- Kế toán

401

A, D1, 3

A: 15, D: 15

- Tài chính – Ngân hàng

402

A, D1, 3

A: 15, D: 15

- Quản trị Kinh doanh

403

A, D1, 3

A: 15, D: 15

- Công tác xã hội

502

B, C, D1,3

B: 15, C: 15

- Việt Nam học

606

C, D1

C: 15

- Tiếng Anh

701

D1

D1: 20

- Tiếng Trung

704

D1, 4

D1: 15, D4: 20

- Tiếng Nhật

706

D1

D1: 15


3. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh:

Ông Nguyễn Hữu Kiều, trưởng phòng đào tạo trường cho biết, dự kiến chỉ tiêu vào trường năm nay là 1.900, trong đó hệ đại học là 1.600 và hệ cao đẳng là 300. Trường mở thêm ngành học mới là Công nghệ thực phẩm, tuyển 100 chỉ tiêu. 

Điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Hệ ĐH

 

 

 

Bảo vệ thực vật

306

A, D, B

A,D:13, B:15

Cơ khí

103

A

13

Công nghệ xây dựng

102

A

13

Điện

104

A

13

Kế toán

401

A,D,B

A,D:13, B:15

Kỹ thuật xây dựng cầu đường

105

A

13

Nuôi trồng thuỷ sản

301

A,D,B

A,D:13, B:15

Quản trị kinh doanh

402

A,D,B

A,D:13, B:15

Tài chính ngân hàng

403

A,D,B

A,D:13, B:15

Thông tin thư viện

603

C,D

C:14, D:13

Thú y

307

A,D,B

A,D:13, B:15

Tiếng Anh

701

D1

13

Tin học

101

A,D1

A,D1:13

Việt Nam học

602

C,D

C:14, D:13

Hệ CĐ

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C68

A

10

Kế toán

C65

A,D,B

A,D:10, B:12

Tài chính ngân hàng

C70

A,D,B

A,D:10, B:12

Tin học ứng dụng

C67

A,D

A,D:10

Việt Nam học

C69

C,D

C:11, D:10

Xây dựng

C66

A

10


Hồng Hạnh