Thứ Ba, 20/11/2012 - 15:53

Chủ tịch nước thăm ĐH Bách khoa Hà Nội

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - trường đại học có uy tín, bề dày truyền thống hàng đầu trong cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ vui mừng về sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Chủ tịch nước cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội XI của Đảng đã xác định mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đề ra nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tri thức với nhiều nội dung lớn, quan trọng cần phải được thực hiện trong hai lĩnh vực này.

Tại Hội nghị 6 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ và Kết luận về phát triển giáo dục đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, tạo điều kiện để giáo dục và đào tạo thực sự phát huy vai trò động lực, có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước thăm ĐH Bách khoa Hà Nội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 20/11/2012. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Chủ tịch nước nêu rõ, với vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn và truyền thống vẻ vang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cần chủ động, tích cực đi đầu trong hệ thống các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu khoa học của đất nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch nước tán thành những công tác trọng tâm mà Trường Đại học Bách khoa Hà Nội quyết tâm thực hiện trong những năm tới và nhấn mạnh trong định hướng và mục tiêu phát triển của Trường Đại học Bách khoa cần có tầm nhìn xa, xây dựng trường không chỉ là một Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam, mà phấn đấu để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín cao về lĩnh vực khoa học và công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.

Trong định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, Chủ tịch nước lưu ý trường cần tập trung phát triển có trọng tâm trọng điểm những ngành, lĩnh vực có thế mạnh vượt trội, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của đất nước và có triển vọng phát triển trên thế giới.

Cùng với sự phát triển về quy mô, Chủ tịch nước cho rằng vấn đề quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện và chất lượng nghiên cứu khoa học. Không phải số lượng mà chỉ có chất lượng cao của các sản phẩm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học mới tạo nên uy tín, danh tiếng của trường, mới là thước đo chủ yếu sự đóng góp của Nhà trường cho đất nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ, điều quan trọng là phải tập trung xây dựng đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường có trình độ cao, phẩm chất đạo đức trong sáng; xây dựng cơ chế quản lý công khai, minh bạch, thực sự dân chủ, tạo môi trường để phát huy cao nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi nhà khoa học, các tập thể khoa học, của cả thầy và trò, đồng thời với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết loại trừ, không để xảy ra tiêu cực trong nhà trường, tệ nạn xã hội trong sinh viên, học viên.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ các thầy, cô, cán bộ, nhân viên, học sinh toàn trường, mỗi đồng chí đảng viên công tác và học tập trong trường phải phấn đấu rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu để quần chúng học tập, noi theo. Mỗi tổ chức Đảng trong nhà trường phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, là hạt nhân lãnh đạo chính trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Chủ tịch nước tin rằng, với truyền thống tốt đẹp, tiềm năng và uy tín, Trường Đại học Bách khoa nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi định hướng và mục tiêu đề ra, trở thành trường Đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Trong suốt 56 năm từ ngày thành lập đến nay, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã khẳng định và phát huy vai trò của một trường đại học công nghệ trọng điểm hàng đầu của đất nước. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật do trường đào tạo gồm hàng vạn kỹ sư, hàng nghìn thạc sĩ với chất lượng cao, đa dạng về ngành nghề đã và đang hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực trên mọi miền của đất nước. Cùng với những thành tựu to lớn trong giáo dục và đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội còn là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước.

Trường đã triển khai thành công hàng nghìn đề tài, dự án nghiên cứu các cấp, trong đó có những công trình đã góp phần đánh bại các loại vũ khí hiện đại của địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều kết quả nghiên cứu đã và đang được ứng dụng trong sản xuất và đời sống, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước, có nhiều công trình công bố trên các tạp chí khoa học và kỹ thuật có uy tín trên thế giới.

Với những kết quả hoạt động và đóng góp to lớn, trường đã được trao tặng hai danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Theo TTXVN