Thứ Năm, 22/01/2015 - 23:01

Dành tối thiểu 3% nguồn thu học phí cho sinh viên nghiên cứu khoa học

Các trường đại học dành tối thiểu 5% nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học để đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích các hoạt động khoa học và công nghệ của trường, ưu tiên triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Mức đầu tư cho cho sinh viên và người học hoạt động nghiên cứu khoa học tối thiểu là 3% nguồn thu học phí của trường.

Đây là quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong công văn gửi các trường đại học về triển khai Nghị định số 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ giảng viên nghiên cứu khoa học, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên thực tế, việc nghiên cứu khoa học của các giảng viên, đặc biệt là các sinh viên trong nhiều năm qua hầu như không nhận được sự hỗ trợ từ các trường. Để thực hiện nghiên cứu khoa học, sinh viên hoặc phải bỏ tiền túi, hoặc phải tự thân vận động tìm sự hỗ trợ qua nhiều kênh khác nhau. 

Vì thế, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc Chính phủ ban hành Nghị định này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường tham gia hoạt động nghiên cứu trong trường học. Nghị định cũng xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học trong việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị mình.
 
Theo Phạm Mai
Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/danh-toi-thieu-3-nguon-thu-hoc-phi-cho-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc/303634.vnp