Thứ Năm 07/05/2020 - 17:26

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020

(Dân trí) - Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, độ khó đã giảm nhẹ hơn so với đề thi tham khảo đã được công bố trong phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia dự kiến trước đó. >> Bộ Giáo dục công bố đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020

Dưới đây là Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020:

- Đề thi tham khảo môn Sinh học xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Đề thi tham khảo môn Toán học xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Đề thi tham khảo môn Lịch sử xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 3

Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 4

Đề thi tham khảo môn Địa lý xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 5

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 6

Đề thi tham khảo môn Vật lý  xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 7

Đề thi tham khảo môn Hóa học xem TẠI ĐÂY

Đáp án gợi ý giải đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 - 8

Gợi ý đáp án đề thi tham khảo môn Ngữ Văn xem TẠI ĐÂY

Hồng Hạnh