Thứ Tư, 14/05/2008 - 16:32

ĐH Ngoại Thương trung bình 1 chọi 5

(Dân trí) - Trường ĐH Ngoại Thương vừa hoàn tất việc thống kế số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm 2008. Theo đó, tổng số lượng hồ sơ ĐKDT cả hai cơ sở là 11.157 bộ và khối D1 có số lượng thí sinh ĐKDT đông nhất.

So với năm 2007, số lượng hồ sơ ĐKDT năm nay giảm hơn 2.000 bộ. Tuy nhiên con số này sẽ không làm giảm bớt sự cạnh tranh giữa các thí sinh dự thi vào trường.

Theo ông Lê Viết Anh, Phó phòng Quản lý đào tạo thì do trường lấy điểm sàn vào trường kết hợp với điểm chuẩn ngành nên sự cạnh tranh ở mỗi khối thi quan trọng hơn việc cạnh tranh giữa các ngành. Một khi đã đủ điểm sàn vào trường thì chắc chắn thí sinh đã trúng tuyển. Nếu không trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi thì sẽ được chuyển sang các ngành khác cùng khối thi nhưng còn chỉ tiêu.

Dưới đây là thống kê cụ thể số lượng hồ sơ ĐKDT ở hai cơ sở của trường:

1. Cơ sở phía Bắc:

Tổng số hồ sơ ĐKDT là 7.867 bộ trong đó khối A là 3.820 hồ sơ; khối D1: 3.304 hồ sơ; khối D2: 197 hồ sơ; khối D3: 398 hồ sơ; khối D4: 95 hồ sơ và khối D6: 53 hồ sơ.

Năm 2008, cơ sở phía bắc 1.650 chỉ tiêu nên tỷ lệ “chọi” chung là 1 “chọi” 4,77.

2. Cơ sở phía Nam

Tổng hồ sơ ĐKDT ở cơ sở phía Nam là 3.290 bộ, trong đó khối A: 1.203 hồ sơ; khối D1: 2.061 hồ sơ; khối D6: 26 hồ sơ.

Chỉ tiêu của cơ sở phía Nam năm nay là 650 nên tỷ lệ chọi “chung” sẽ là 1 “chọi” 5,06.

Nguyễn Hùng