Thứ Hai, 24/05/2010 - 14:58

ĐH Quốc gia Hà Nội thành lập khoa Y Dược

(Dân trí) - Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, GS.TS. Mai Trọng Nhuận vừa ký Quyết định thành lập khoa Y Dược. Theo đó, khoa Y Dược là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Khoa Y Dược có chức năng, nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực y, dược; nghiên cứu khoa học - công nghệ, phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

Khoa có nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực chuyên môn y, dược đạt chuẩn chất lượng khu vực; Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực y học, dược học, khoa học sức khỏe, công nghệ và kỹ thuật y học…; tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học sức khỏe phục vụ quản lý, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học - công nghệ; Kết hợp đào tạo với thực hành, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển các mối quan hệ với cộng đồng, với các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở địa phương và trên phạm vi cả nước; Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

Hồng Hạnh