Thứ Sáu, 22/08/2014 - 16:31

ĐH Tài chính - Marketing thêm nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

(Dân trí) - Chiều nay, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tài chính - Marketing vừa thông báo chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 và bổ sung chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Cụ thể, tiếp tục xét tuyển thêm 180 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 2.

Ths Hưa Minh Tuấn - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết trường vừa quyết định xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung đợt 2 đối với các chuyên ngành thuộc ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổĠsung đợt 2:

 

Quản lǽ kinh tế

TT

Tên ngành, chuyên ngành

Mã chuyêŮ ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

<Ő style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 3pt" class=MsoNormal align=center>Chỉ tiêu

1

Ngành Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành

 

 

Quản trị bán hàng

D340101.2

19,0

30

D340101.3

19,0

50

Quản trị dự án

D340101.4

Ċ

19,0

50

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành ngân hàng

D340201.2

19,0

50

Đồng thời, Ůhà trường công bố chỉ tiêu cho các ngành, chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng đợt 1. Cụ thể:

19,0

TT

Tên ngành, chuyên ngànhļ/SPAN>

Mã chuyên ngành

Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung khối A, A1, D1

Chỉ tiêu đã phân bổ đợt 1

<Ő style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 6pt 0in 3pt" class=MsoNormal align=center>Chỉ tiêu bổ sung<įSPAN>

Tổng cộng

1

Ngành Bất động sản, chuyên ngành Kinh doanh bất động sản

D340116

19,0

20

30

50

2

Ngành Tài chính – Ngân hàng: gồm các chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

Thuế

D340201.3

19,0

30

20

50

 

Tài chính công

D340201.5

40

10

50

 

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

D340201.6

19,0

40

10

50

č

 

Thẩm định giá

D340201.7

19,0

30

20

<įTD>

50

3

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học quản lý

D340405.2

19,0

40

10

50

Lê Phương