Thứ Tư, 12/08/2009 - 11:28

Điểm chuẩn ĐH Công đoàn, HV Hành chính, Kỹ thuật Quân sự, Hậu cần

(Dân trí) - Trong đó, ĐH Công đoàn xét tuyển NV2, hệ ĐH 95 chỉ tiêu NV2 và hệ CĐ 314 chỉ tiêu. Dưới đây là điểm chuẩn của từng ngành.

 Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm. 
 

(Ảnh: Hồng Hạnh)

1. Điểm chuẩn NV1 ĐH Công đoàn:

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Cử tuyển

Bảo hộ lao động

A (101)

13.0

 

Quản trị kinh doanh

A (402)

15.0

02

D1 (403)

16.0

 

Quản trị Nhân lực

A (404)

15.0

 

D1 (405)

15.0

 

Kế toán

A (406)

17.0

03

D1 (407)

16.5

 

Tài chính - Ngân hàng

A (408)

17.5

03

D1 (409)

17.0

 

Xã hội học

C (501)

15.0

01

D1 (503)

15.0

 

Công tác xã hội

C (502)

16.5

03

D1 (504)

15.0

 

Luật

C (505)

18.5

04

D1 (506)

16.0

 

Tổng cộng:

 

 

16

Ghi chú: Lấy 95 chỉ tiêu nguyện vọng 2 (đạt 108,4% so với chỉ tiêu), điều kiện nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 2 bậc đại học: Kết quả thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2009 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 từ 01 điểm trở lên (đã cộng cả đối tượng và khu vực ưu tiên), cụ thể:

+ Dành 25 chỉ tiêu Nguyện vọng 2 (khối A) cho ngành Bảo hộ lao động

+ Dành 25 chỉ tiêu Nguyện vọng 2 (khối C và D1) cho ngành Xã hội học

+ Dành 20 chỉ tiêu Nguyện vọng 2 (khối C và D1) cho ngành Công tác xã hội

+ Dành 25 chỉ tiêu Nguyện vọng 2 (khối A và D1) cho ngành Quản trị Nhân lực

Điểm xét tuyển NV1 hệ Cao đẳng:

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Sốlượng đỗ

Quản trị kinh doanh

A (C65)

10.0

26

D1 (C65)

10.0

36

Kế toán

A (C66)

10.0

57

D1 (C66)

10.0

69

Tài chính - Ngân hàng

A (C67)

10.0

53

D1 (C67)

10.0

73

Tổng cộng:

 

314

­Ghi chú: Nhà trường dành hơn 300 chỉ tiêu xét tuyển Nguyện vọng 2 vào học cao đẳng hệ chính quy năm 2009. Đối tượng xét tuyển là những thí sinh có kết quả thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2009 từ 11.0 điểm trở lên (đã cộng cả đối tượng và khu vực ưu tiên). Trong đó:

- 160 chỉ tiêu (khối A và D1) dành cho cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh

- 70 chỉ tiêu (khối A và D1) dành cho cao đẳng ngành Kế toán

- 70 chỉ tiêu (khối A và D1) dành cho cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng

2. Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia:

Khối A: Phía Bẳc: 17; Phía Nam: 16

Khối C: Phía Bắc: 19; phía Nam: 17,5

Trường dành 15 chỉ tiêu xét tuyển NV2. Theo đó, điểm chuẩn NV2 khối A: 19, khối C: 21.

3. Học viện Kỹ thuật Quân sự: Hệ dân sự

- Ngành Công nghệ thông tin : 17,5

- Ngành Điện tử viễn thông : 17

- Ngành Kỹ thuật điều khiển: 17

- Ngành Kỹ thuật ô tô: 14,5

- Ngành Chế tạo máy: 14,5

- Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 16,5

4. Học viện Hậu Cần: Hệ dân sự

- Tài chính- ngân hàng: 15

- Kế toán: 14,5 

Hồng Hạnh