Thứ Năm, 31/07/2014 - 13:49

Dự kiến điểm chuẩn của ĐH Thương mại, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Công nghiệp HN, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

(Dân trí) - 4 trường đại học trên đã công bố điểm tuyển sinh 2014. Theo đó, dựa trên phổ điểm thi, các trường đã dự kiến điểm chuẩn vào trường. Tuy nhiên, các trường sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Tuyển sinh 2014, Trường ĐH Thương mại, xét tuyển theo điểm sàn của trường theo từng khối thi và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo. Thí sinh đạt điểm sàn của trường nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo đã đăng ký, được đăng ký chuyển sang ngành/chuyên ngành đào tạo khác (cùng khối thi) còn chỉ tiêu khi nhập học.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (thi khối D1): Trường xét tuyển theo điểm sàn của khối thi, sau đó xét tuyển theo điểm chuẩn của ngành, trong đó điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2 (chỉ với ngành Ngôn ngữ Anh).

Do vậy, trường dự kiến điểm sàn năm nay:

Khối A: 17,5 điểm (thấp hơn năm trước 2,0 điểm)

Khối D1: 19,0 điểm.

Riêng ngành tiếng Anh, thí sinh phải vượt qua điểm chuẩn dự kiến 19,0 và nhân hệ số 2 môn tiếng Anh và phải đạt 27,0 điểm mới đạt điểm dự kiến.

Trường ĐH Thương mại cũng đã thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trường công bố điểm (từ 7h30 ngày 28/7 đến hết 17h00 ngày 11/8/2014) Nhà trường sẽ nhận đơn xin phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học của các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2014 tại trường.

Đơn xin phúc khảo theo mẫu (lấy tại Phòng Đào tạo hoặc download từ địa chỉ: http://www.vcu.edu.vn/). Lệ phí phúc khảo: 50.000 đ/môn.

Nơi nhận đơn và nộp lệ phí phúc khảo: Phòng Đào tạo, Phòng 1, Nhà U2 trường Đại học Thương mại. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo (trước ngày 26/8/2014), Nhà trường sẽ tổ chức chấm và công bố kết quả theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi và phúc khảo bài thi tuyển sinh. Kết quả chấm phúc khảo được công bố công khai tại bảng tin Phòng Đào tạo và tại website của trường.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, dự kiến điểm chuẩn:

Ngành ngôn ngữ Hàn: 30,5 điểm.

Ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm Anh: 28,0 điểm.

Một số ngành ngôn ngữ như Pháp, Nhật, Đức: 29,0 điểm.

Riêng ngành Sư phạm Trung, ngành Sư phạm Nhật: 27,0 điểm

Thí sinh lưu ý: Tất cả các điểm chuẩn dự kiến đều đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ.

Trường ĐH Dược Hà Nội dự kiến điểm chuẩn khoảng 23,5 điểm (khối A).

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, theo ông Kiều Xuân Thực - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, điểm thi năm nay cao hơn năm ngoái, nhưng do trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh 10% nên dự kiến điểm chuẩn tương đối ổn định so với năm trước.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2013:

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh