Chủ nhật 22/03/2020 - 10:56

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa đối với sinh viên

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT  kèm theo Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh GDQP-AN trong trường TCSP, CĐSP và cơ sở GDĐH gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết gồm các nội dung:

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung và Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa đối với sinh viên - 1

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa đối với sinh viên

Do là môn học đặc thù nên Bộ GD&ĐT yêu cầu, căn cứ vào chương trình này các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm đủ thời gian cho các hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành, phù hợp với quy trình, tiến trình và hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ hay niên chế học phần, thời gian quy định trong chương trình không bao gồm thời gian ôn thi, kiểm tra.

Đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN trong các trường TCSP, CĐSP và cơ sở GDĐH được thực hiện theo các quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN.

Trong khóa học GDQP-AN, căn cứ vào tình hình thực tế, các trường tổ chức cho HSSV đi tham quan, học tập thực tế tại bảo tàng lịch sử quân sự, lực lượng vũ trang hoặc các đơn vị, nhà trường quân đội, công an trên địa bàn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Chương trình GDQP-AN trong trường TCSP, CĐSP và cơ sở GDĐH. 

Hồng Hạnh