Thứ Bẩy, 27/11/2010 - 21:34

Giáo viên mầm non được hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội

(Dân trí) - Ngày 26/11, Bộ GD-ĐT thông báo dự thảo của Thủ tướng Chính phủ về Quyết định, quy định hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non. Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ này phải đủ 20 năm công tác trở lên.

Theo dự thảo, đối tượng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội gồm: Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non (sau đây gọi chung là giáo viên mầm non), công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non (cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc các loại hình công lập, bán công, dân lập) nhưng phải đủ các điều kiện sau:

Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non (có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên). Tham gia công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non từ trước năm 1995, thời gian công tác thực tế trong các cơ sở giáo dục mầm non đủ 20 năm trở lên; Khi nghỉ việc có đủ điều kiện về tuổi đời theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (từ 01 tháng đến 60 tháng) so với thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội; Chưa nhận chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần, có nguyện vọng đóng tiếp bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí với mức bằng 13% của tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Phần còn lại theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội do cá nhân giáo viên mầm non tự đóng.

Khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm xã hội để giáo viên mầm non thuộc đối tượng trên được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội trên mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

Thời gian được hưởng hỗ trợ: thời gian hỗ trợ cho mỗi giáo viên mầm non quy định tại Quyết định này là từ 1 tháng đến 60 tháng (cho số tháng còn thiếu so với thời gian tối thiểu 20 năm) tham gia đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Phương thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đăng ký với tổ chức bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức sau đây: đóng hằng tháng; đóng hằng quý; đóng sáu tháng một lần. Việc thu tiền đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện vào nửa đầu của thời gian ứng với phương thức mà đối tượng tham gia đã lựa chọn.

Về phương thức hỗ trợ theo kinh phí hỗ trợ được cấp một lần cho đối tượng hưởng tại thời điểm hết tuổi lao động. Đối với những người đã hết tuổi lao động trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực cấp vào năm tài chính 2011. Tháng 6 hàng năm, cán bộ quản lý và giáo viên mầm non thuộc đối tượng được hưởng chính sách, hết tuổi lao động vào năm kế tiếp, làm đơn và hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi cơ sở giáo dục mầm non nơi đang công tác để tổng hợp gửi phòng giáo dục và đào tạo.

Nguồn kinh phí thực hiện chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định này được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương.

Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo nguyên tắc: ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí đối với các tỉnh, thành phố chưa tự cân đối được ngân sách, hỗ trợ 50% đối với các địa phương có tỉ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50%; các tỉnh, thành phố còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Hồng Hạnh