Thứ Sáu 03/05/2019 - 11:38

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019. Theo kế hoạch, năm học 2019 - 2020, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tuyển mới hơn 67.000 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT. >> Hà Nội: Nhiều điều chỉnh quan trọng trong tuyển sinh lớp 10 THPT >> Tuyển sinh lớp 6 Trường Hà Nội Amsterdam: Học sinh thi 3 môn kết hợp

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội được phân bổ như sau: 

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 1
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 2
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 3
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 4
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 5
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 6
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 7
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 8
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 9
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 10
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 11

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT có lớp chuyên năm 2019 như sau: 

Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 12
Hà Nội công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2019 - 13

Mỹ Hà