Thứ Tư, 15/02/2012 - 15:17

Hậu Giang: SV tốt nghiệp loại giỏi sẽ được hưởng 100% lương

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về chế độ và chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực về địa phương công tác. Theo đó, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về tỉnh Hậu Giảng công tác sẽ được hưởng 100% lương, không qua lương tập sự.

Người tốt nghiệp đại học tự nguyện về công tác tại xã (trừ giáo viên có chính sách riêng) khi tỉnh có yêu cầu (cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên) được hỗ trợ ban đầu là 3 tháng lương, được hưởng 100% lương (không qua tập sự) và được phụ cấp hàng tháng bằng 30% mức lương hiện hưởng trong 36 tháng.

Ngoài ra, người tốt nghiệp sau đại học tự nguyện xin về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hậu Giang cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên và cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cử đi đào tạo có cam kết phục vụ lâu dài cho tỉnh được hưởng các chế độ ưu đãi với mức từ 50 - 100 triệu đồng.

Cụ thể, người có trình độ Thạc sĩ (hoặc tương đương) là 70 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I là 50 triệu đồng; trình độ Tiến sĩ (hoặc tương đương) là 100 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa II là 80 triệu đồng. Ngoài ra còn được xem xét hỗ trợ nhà ở, đất ở đúng theo quy định pháp luật và chính sách thu hút nhân lực của địa phương.

Bên cạnh đó, những người có đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng hiệu quả trong thực tế, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao cho tỉnh Hậu Giang (đã được triển khai trên thực tế) và tự nguyện về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước của tỉnh Hậu Giang (ít nhất 5 năm) sẽ được xem xét hỗ trợ đất ở theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Hải