Thứ Tư, 21/11/2012 - 09:05

Hoàn thiện Đề án xây dựng xã hội học tập trước ngày 30/11

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan hoàn thiện và trình Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trước ngày 30/11/2012.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng Đề án theo hướng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện về nội dung, kinh phí và chủ trì triển khai thực hiện Đề án thành phần “Hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời”.

Đối với Đề án thành phần “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” do Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, có nhiệm vụ chủ yếu là vận động, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng và phát triển các cơ sở giáo dục cộng đồng ở địa bàn như: Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề, nhà văn hoá, Trung tâm văn hoá xã để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập thường xuyên của dân cư.

Đề án thành phần “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp” có nhiệm vụ khuyến khích công nhân học tập; đồng thời vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao tay nghề, khai thác các cơ hội học tập ở các trường, trung tâm dạy nghề, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá. Hai cơ quan Hội khuyến học Việt Nam và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia đề án xây dựng xã hội học tập không phải với tư các là người cung cấp các dịch vụ học tập nên không có ngân sách cho việc này. Nếu hai cơ quan này tham gia đề án thành phần “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” do Bộ Thông tin và truyền thông quản lý thì nhận kinh phí từ đề án thành phần này.

Trước đó, ngày 18/10/2012 Bộ GD-ĐT đã có tờ trình lên Chính phủ để phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Tuy nhiên Đề án chưa được phê duyệt và sau đó ngày 15/11/2012, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các đơn vị liên quan truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

S.H