Thứ Tư, 26/10/2005 - 09:26

Học bổng ngắn hạn tại Ấn Độ

Trung tâm nghiên cứu Văn hóa và Xã hội ở thành phố Bangalore - Ấn Độ thông báo cấp một số học bổng ngắn hạn ngành thư viện.

Học bổng dành cho dự án phát triển chương trình giảng dạy ngành thư viện, bao gồm chi phí trong thời gian nghiên cứu 1 tháng tại Ấn Độ.

 

Hiện tại, Trung tâm nghiên cứu Văn hóa và Xã hội có khoảng 10.000 cuốn sách, tạp chí và và dữ liệu truy cập vào cơ sở dữ liện J-Stor.

 

Các tài liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như văn hóa phổ thông, Phim, Luật, Nghiên cứu truyền thông, Triết học, Ảnh, Chính trị, Xã hội học, Nghệ thuật, Nhân loại học và giáo dục...

 

Để có thông tin chi tiết về học bổng và CSCS, ứng viên có thể vào trang web: www.cscsban.org 

 

Hoặc gửi thư theo email: teena@cscsban.org 

 

Địa chỉ: Centre for the Study of Culture and Society 466,

9th Cross, Madhavan Park

I Block, Jayanagar,

Bangalore- 560011

 

Nhận đơn đến hết năm.

 

 

Theo Tiền Phong