Thứ Sáu, 04/03/2016 - 12:15

Infographic: Toàn cảnh kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016

(Dân trí) - Năm 2016, ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực với nhiều điểm quan trọng, thí sinh cần lưu ý như mốc thời gian đăng ký dự thi, địa điểm thi, thời gian thi… dưới đây là toàn cảnh tuyển sinh vào ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2016.  >>   Mẫu bài thi 6 môn ngoại ngữ của kỳ thi đánh giá năng lực >>   Mời thử sức bài thi đánh giá năng lực 2016 của ĐH Quốc gia Hà Nội >>   ĐH Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký dự thi từ ngày 2/3/2016