Thứ Ba, 10/07/2018 - 06:42

Kết quả thi THPT quốc gia 2018: Đồng Nai có 5 bài thi đạt điểm 10

(Dân trí) - Theo thống kê của Sở GD-ĐT Đồng Nai, kết quả chấm các môn thi THPT Quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 5 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn ngoại ngữ 2 bài, môn GDCD 3 bài. Ngược lại, môn Lịch sử có kết quả thấp nhất với hơn 87% dưới điểm trung bình.  >>   Quảng Ngãi: Một thí sinh đạt điểm 10 môn GDCD >>   Một thí sinh Quảng Nam đạt điểm 9,75 môn Ngữ văn kỳ thi quốc gia 2018 >>   Thi THPT quốc gia 2018 tại TPHCM: Hơn 80% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Sử

Thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
Thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Môn Văn, có 276 bài thi đạt điểm giỏi (tức từ 8 trở lên), chiếm tỷ lệ 0,98%; có 8 bài thi đạt điểm cao hơn hoặc bằng 9. Ngược lại, khoảng 48,73% bài thi dưới điểm trung bình, 44 bài thi bị điểm liệt.

Môn Toán, không có bài thi nào đạt điểm từ 9.5 trở lên; có 3 bài thi đạt cao hơn hoặc bằng (>=) 9. Tỷ lệ bài thi dưới điểm trung bình là 45,75%, trong đó có 199 bài bị điểm liệt.

Môn Lý, 6 bài thi đạt điểm >=9; 199 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên. Tỷ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình là 56,43%; 44 bài thi bị 1 điểm trở xuống.

Môn Hoá, 158 bài thi đạt điểm từ 8 trở lên, trong đó 11 bài thi đạt từ 9 trở lên và chỉ một bài đạt 9.5 điểm. Thống kê có thấy có 49,84% bài thi đạt điểm trên trung bình; 49 bài thi bị 1 điểm trở xuống.

Môn Sinh, cũng không có điểm 10, 84 bài đạt điểm từ 8 trở lên, 1 bài đạt 9.5 điểm. Ngược lại, 66,34% bài thi môn này dưới điểm trung bình, 29 bài bị điểm từ 1 trở xuống.

Môn Ngoại ngữ, có 502 bài thi đạt điểm 8 trở lên, trong số 2 bài đạt điểm 10, 90 bài thi đạt >=9. Tuy nhiên, số bài thi dưới điểm trung bình chiếm tới 74,21%, 87 bài thi bị điểm liệt.

Môn Lịch sử, không có bài nào đạt 10 điểm, chỉ một bài đạt điểm >=9.5. Trong khi đó, tỷ lệ dưới điểm trung bình nhiều nhất trong các môn với 87,24%, 180 bài điểm từ 1 trở xuống.

Môn Địa, có 231 bài đạt điểm giỏi từ 8 trở lên; không có bài nào đạt 10 điểm nhưng có 2 bài đạt >=9.5 điểm. Số bài đạt điểm trên trung bình là 67,24% nhưng cũng có 133 bài điểm từ 1 trở xuống.

Môn GDCD có số bài thi đạt điểm cao nhiều nhất với 3506 bài đạt điểm từ 8 trở lên, 3 bài đạt điểm 10; 91 bài >=9.5 điểm. Có 97,11% bài thi đạt điểm trên trung bình.

Sở GD-ĐT Đồng Nai sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018 rộng rãi vào ngày 11/7 tới.

Lan Phương