Thứ Bẩy, 11/05/2013 - 10:57
Tiền Giang:

Không dùng bất cứ hình thức nào để “ép” học sinh học thêm

(Dân trí)- Về hoạt động dạy thêm, học thêm, tỉnh Tiền Giang quy định: không dạy thêm đối với học sinh tiểu học; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép học sinh học thêm; tổ chức, cá nhân vi phạm quy định sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định quy định về dạy thêm, học thêm vừa được ban hành của tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý, không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức chức dạy 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập thì không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Điều kiện để đảm bảo chất lượng dạy thêm, học thêm: Đối với người tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường chỉ được đăng ký tổ chức không quá 5 địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm khác nhau. Về cơ sở vật chất thì phòng dạy thêm, học thêm phải xây dựng độc lập với nhà ở, phòng ở, phòng sinh hoạt của người tổ chức dạy thêm, học thêm; số học sinh tối đa không vượt quá 45 học sinh/lớp.

Thời gian dạy không quá 3 buổi/môn/tuần đối với cấp THPT, mỗi buổi không quá 2 tiết/môn; cấp THCS không quá 2 buổi/môn/tuần, mỗi buổi không quá 2 tiết/môn. Chỉ được tổ chức dạy thêm trong khoảng thời gian từ 7h đến trước 21h; không tổ chức dạy thêm, học thêm trong tháng 6 (trừ các nhóm, lớp dành cho học sinh luyện thi đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tuyển sinh vào lớp 10 THPT); cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong ngày Chủ nhật và những ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Việc thu tiền học thêm trong nhà trường phải có sự thống nhất với cha mẹ học sinh lớp, thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường về phương án thu, chi tiền học thêm và mức thu tiền học thêm. Nhà trường công khai mức thu tiền học thêm trên các phương tiện thông tin của nhà trường và ghi rõ mức thu tiền học thêm trong bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Nhà trường mở đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi việc thu, sử dụng nguồn thu từ dạy thêm, học thêm, thực hiện công khai, minh bạch dân chủ việc thu và sử dụng tiền học thêm. Nghiêm cấm mọi trường hợp để ngoài sổ sách các khoản thu, chi từ nguồn thu dạy thêm, học thêm. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu tiền học thêm.

Còn mức thu tiền dạy thêm, học thêm đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT là đầu mối, chủ trì, chỉ đạo các trường học, phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục khác thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ về nề nếp chuyên môn trong nhà trường; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm theo quy định. Kiên quyết ngăn cạn và xử lý các hành vi tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

Trong quyết định cũng nhấn mạnh, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Hải