Thứ Năm, 31/07/2014 - 09:15

Mặt bằng điểm thi ĐH Y tế Công cộng, Điều dưỡng và Y dược Đà Nẵng

(Dân trí) - Dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có) cho thấy mặt bằng điểm thi của ĐH Y tế Công cộng, Điều dưỡng và Y dược Đà Nẵng tương đối ổn định. Dự kiến điểm chuẩn sẽ bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so năm 2013.

Bạn đọc lưu ý: Phổ điểm phân tích dựa vào điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên của thí sinh (nếu có).

1. ĐH Y tế Công cộng

Thủ khoa của trường năm nay là em Khương Thị Minh Nguyện (SBD 894) đạt 25,0 điểm. Toàn trường có 1.073 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào trường là 1.038.

+ Ngành y tế công cộng: Chỉ tiêu 170

Ngành có 909 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 25,0 điểm.

Mức điểm

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

Số TS đạt

347

290

215

167

122

87

Với mặt bằng phổ điểm như trên thì nhiều khả năng ngành sẽ ấn định điểm chuẩn là 19,0 hoặc 19,5

+ Ngành Xét nghiệm dự phòng: Chỉ tiêu 30

Ngành có 129 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 22,0 điểm.

Mức điểm

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

Số TS đạt

58

51

45

30

17

13

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 18,0 hoặc 18,5.

2. ĐH Điều dưỡng Nam Định

Thủ khoa của trường năm nay là em Nguyễn Thị Thắm (SBD 3341) đạt 24,0 điểm. Toàn trường có 3.298 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào trường là 3.074. Chỉ tiêu năm nay của trường là 600.

Mức điểm

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

Số TS đạt

886

720

562

402

286

Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định ở mức 18,5

3. ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

Thủ khoa của trường là em Lê Ngọc Sang (SBD 6430) đạt 27,5 điểm. Toàn trường có 8.546 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào trường là 3.074. Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào bậc ĐH là 7.298.

+ Ngành Điều dưỡng: Chỉ tiêu 250

Ngành có 2.594 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,0 điểm.

Mức điểm

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

Số TS đạt

484

388

296

217

150

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 19,0.

+ Ngành Dược học: Chỉ tiêu 150

Ngành có 3.384 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 27,5 điểm.

Mức điểm

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

Số TS đạt

572

475

379

304

226

175

127

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 22,5.

+ Ngành Xét nghiệm y học: Chỉ tiêu 100

Ngành có 1.319 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 26,0 điểm.

Mức điểm

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

Số TS đạt

251

207

155

117

83

Như vậy mức điểm chuẩn của ngành có thể là 20,5.

Nguyễn Hùng