Chủ Nhật, 23/08/2015 - 16:32

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố mẫu phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo đó, thí sinh chỉ việc in phiếu này trên mạng, điền thông tin rồi gửi tới các trường.  >>   Bất cập trong xét tuyển ĐH: Đổi mới giáo dục đã bị che khuất >>   Các trường làm việc khẩn trương, sớm công bố kết quả cho thí sinh

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, sau khi đăng ký xét tuyển vào trường, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không rút hồ sơ để chuyển sang trường khác.

Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT vào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu dưới đây) bằng một trong các phương thức sau:

- Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

- Nộp trực tiếp tại trường.

Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học tại trường.

Đối với các Sở GD-ĐT, trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT, tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thí sinh cho các trường ĐH, CĐ. Cuối mỗi đợt xét tuyển gửi danh sách thí sinh về Bộ, đồng thời lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

Đối với các trường ĐH, CĐ, Bộ yêu cầu các trường thường xuyên cập nhật thông tin ĐKXT và cập nhật danh sách thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình.

Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và chuyển giấy báo trúng tuyển cho thí sinh.

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Họ và tên thí sinh: …………………………………………giới tính:…………. …..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………...…………………....

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số mã vạch:

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển: .......................................................................................

...................................................................................Số điện thoại: ...................................

Đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường

 

 

 

Tên trường: ………………………………………..

 

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành: …….........……. Mã ngành ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

2. Nhóm ngành/Ngành: ………........…. Mã ngành ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

3. Nhóm ngành/Ngành: …………......... Mã ngành ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

4. Nhóm ngành/Ngành: ………….......... Mã ngành ……

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

..........., ngày ……. tháng năm 2015

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Hồng Hạnh

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)