Thứ Sáu, 05/06/2015 - 09:52

Mượn danh tuyển sinh liên thông sai sự thật?

(Dân trí) - Ngày 4/6, lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xác nhận trường đã gửi công văn báo cáo Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM được biết để điều tra làm rõ thông tin Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện Miền Nam “mượn danh” trường để thông báo tuyển sinh.

Trong văn bản, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nêu rằng vừa biết được thông báo tuyển sinh số 26/TBTS-PVMN của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện Miền Nam, ký ngày 27/5/2015 về việc thông báo tuyển sinh liên thông ngành Xét nghiệm y học của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Nhà trường khẳng định không liên kết và không có công văn, giấy tờ gì về việc tuyển sinh và đào tạo liên thông ngành Xét nghiệm y học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện Miền Nam. Thông tin trên thông báo của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện Miền Nam là sai sự thật.

Mọi thông tin tuyển sinh - đào tạo chi diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và có đăng trên website dntu.edu.vn của nhà trường

Hà Minh