Thứ Sáu, 05/10/2012 - 11:08

Nâng các tiêu chí đánh giá trường trung học đạt chuẩn quốc gia

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa đưa Dự thảo Quy chế công nhận trường THCS, THPT và phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia lên mạng để xin ý kiến đóng góp. So với quy chế hiện hành thì dự thảo lần này bổ sung một số tiêu chí để đánh giá.

Cụ thể, tại tiêu chuẩn đánh giá về chất lượng giáo dục yêu cầu tỷ lệ bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5% so với quy định hiện hành là 6%. Về các hoạt động giáo dục bổ sung thêm tiêu chí về tiêu chuẩn "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Theo đó, trường được công nhận chuẩn phải được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong năm học liền trước khi công nhận.

Ngoài các bổ sung này nhưng quy định khác dự thảo vẫn giữ nguyên so với quy định trước đây như mỗi trường nhiều nhất là 45 lớp, mỗi lớp không quá 45 học sinh. Có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn…

Trong quá trình theo dõi việc duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, phòng GD-ĐT (đối với trường trung học cơ sở), Sở GD-ĐT (đối với trường trung học phổ thông) thực hiện việc kiểm tra định kỳ (1 lần/2,5 năm) đối với các trường trung học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nếu xét thấy trường trung học đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả thì tham mưu với cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi quyết định và Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Hết thời hạn 5 năm kể từ khi quyết định và trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia, các trường trung học làm các thủ tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.

S.H