Thứ Sáu 20/03/2020 - 03:55

Ngành học "hot" của thời cuộc đổi mới: Cử nhân sư phạm Khoa học Tự nhiên

(Dân trí) - Trong một tương lai không xa các môn học Vật lý, Hóa học và Sinh học sẽ không còn trong Chương trình của học sinh THCS. Để thay thế cho các môn học tồn tại hàng trăm năm này là môn Khoa học Tự nhiên

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã chính thức hóa sự thay đổi có tính cách mạng này như một sự thích ứng không đảo ngược của giáo dục thê giới. Ai là người dạy môn học mới này nếu không phải là các Cử nhân Khoa học Tự nhiên (KHTN)? Một cơ hội việc làm vô cùng rộng lớn đối với các sinh viên ngành KHTN đã được mở ra đầy hứa hẹn.

Sư phạm Khoa học tự nhiên là gì?

Bản chất của KHTN là tìm hiểu và khám phá thế giới tự nhiên, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Khoa học tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh, có vai trò nền tảng trong việc phát triển tư duy khoa học và kỹ năng thực hành, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

Cùng với các môn học khác của chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục khoa học tự nhiên phải trở thành nền tảng giáo dục suốt đời và là môn học cơ bản trong chương trình giáo dục phổ thông, góp phần phát triển năng lực học tập suốt đời; năng lực đáp ứng, thích nghi trong một xã hội biến đổi không ngừng; năng lực cùng chung sống, bảo vệ môi trường, xã hội công bằng và phát triển kinh tế thịnh vượng.

Ngoài ra khoa học ngày nay đòi hỏi tính liên ngành cao nên môn Khoa học tự nhiên vừa là môn học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của học sinh vừa là lợi thế để học sinh cấp trung học cơ sở tiếp cận, hình thành và phát triển thế giới quan khoa học.

Cùng với các môn Toán học, Công nghệ và Tin học, môn Khoa học tự nhiên góp phần thúc đẩy giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, Math) – một trong những hướng giáo dục được quan tâm phát triển trên thế giới, góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trẻ cho giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

Ngành học hot của thời cuộc đổi mới: Cử nhân sư phạm Khoa học Tự nhiên - 1

Chương trình Khoa học tự nhiên được xây dựng dựa trên cơ cở chương trình các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán học làm nền tảng.

Chương trình cử nhân Sư phạm KHTN tại Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, là một chương trình đào tạo hoàn toàn mới ở Việt Nam, có sự cập nhật phù hợp với tình hình trong nước, có sự tham khảo chương trình tiên tiến của nước ngoài, đặc biệt tại Hoa Kỳ.

Chương trình Khoa học tự nhiên được xây dựng dựa trên cơ cở chương trình các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán học làm nền tảng nhằm đào tạo nguồn nhân lực tiên tiến là các giáo viên tương lai.

Với nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục, có thể dạy môn Khoa học tự nhiên, bậc Trung học cơ sở trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, các chuyên viên, nghiên cứu viên thuộc các cơ quan trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên.

Việc làm sau khi tốt nghiệp

Trở thành người thầy

Tốt nghiệp ngành Sư phạm KHTN bạn sẽ có cơ hội lớn trở thành giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên ở các trường Trung học cơ sở.

Trở thành giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở các trường có chương trình quốc tế. Chuyên viên trong các tổ chức giáo dục STEM…Giảng viên Bộ môn Khoa học tự nhiên ở các trường đại học, cao đẳng…

Môn KHTN là một môn học hoàn toàn mới, lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy trong hệ thống chương trình giáo dục phổ thông ở bậc Trung học cơ sở tại Việt Nam nên cần một lượng lớn nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn sâu rộng và nghiệp vụ sư phạm bài bản để có thể đảm đương công tác dạy học môn học này.  

Trở thành nhà khoa học

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo về phương pháp dạy học tích hợp, phân hóa; kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; các kiến thức vật lý, hoá học, sinh học, để vừa nắm vững các nguyên lí khoa học tự nhiên, các nguyên lý ứng dụng công nghệ, vừa hiểu sâu các khái niệm, quy luật tự nhiên,….

Như vậy, bạn sẽ có cơ hội trở thành các nhà khoa học đơn ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học và đa ngành Khoa học tự nhiên

Trở thành nhà giáo dục

Tốt nghiệp Sư phạm KHTN sinh viên còn nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các hoạt động tác nghiệp trong nhà trường; tích luỹ được kiến thức nền tảng về giáo dục và đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức chuyên môn, làm chủ kiến thức chuyên sâu và nâng cao.

Trở thành cử nhân KHTN bạn sẽ biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào nghiên cứu các phương pháp mới trong dạy học môn KHTN và giáo dục học sinh bậc THCS. Đó chính là cơ hội để bạn trở thành các nhà Giáo dục học trong tương lai.

Hồng Hạnh