Thứ Năm 22/08/2019 - 07:05

Ngoài học phí, trường học ở TPHCM có những khoản thu gì?

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường thu các khoản theo thỏa thuận phải đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện. >> Cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh thu ngoài quy định >> TPHCM quyết tâm không để học sinh nào bỏ học vì không có tiền đóng học phí

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận (mức thu ngoài học phí) cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020. 

Ngoài học phí, trường học ở TPHCM có những khoản thu gì? - 1

Sở yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận, thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Ngoài ra, các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn đầy đủ cho từng học sinh. 

Sở cũng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm, thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Khung mức thu được quy định như sau:

Ngoài học phí, trường học ở TPHCM có những khoản thu gì? - 2
Ngoài học phí, trường học ở TPHCM có những khoản thu gì? - 3

Các  trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ sẽ có mức thu như sau: (chưa bao gồm khoản thu hộ - chi hộ, Anh văn tích hợp, tổ chức các lớp bán trú):

- Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng Trường mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn, mức thu như sau: nhà trẻ (400.000 đồng/học sinh/tháng); mẫu giáo (400.000 đồng/học sinh/tháng); tiểu học (400.000 đồng/học sinh/tháng); THCS (600.000 đồng/học sinh/tháng); THPT (600.000 đồng/học sinh/tháng).

Hoài Nam