Thứ Năm, 01/11/2012 - 06:30

Quảng Nam tạm dừng dạy thêm, học thêm

(Dân trí) - Ngày 31/10, Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Giám đốc Sở - ông Nguyễn Tấn Thắng - vừa có văn bản tạm dừng việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Nam yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (THPT); Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN; các tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua Sở  cùng các phòng GD-ĐT huyện, thành phố đã tiến hành cấp phép dạy thêm, học thêm cho các tổ chức, cá nhân có đơn xin cấp phép, có đủ điều kiện theo quy định, trong và ngoài nhà trường.

Đến nay, tất cả giấy phép dạy thêm, học thêm đã hết hạn; hiện tại Sở GD-ĐT đang xây dựng dự thảo về tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xin ý kiến các ngành, các địa phương, và nội bộ ngành GD-ĐT để trình UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể hóa Thông tư số 17/2012/TT-BGD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Trong khi chờ đợi UBND tỉnh ban hành quyết định về dạy thêm, học thêm mới thay thế quyết định số 47/2008/QĐ-UBND, Sở GD-ĐT Quảng Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường, các ông, bà Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông báo ngay cho cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị mình tạm dừng việc dạy thêm học thêm kể từ ngày 1/11/2012 cho đến khi có quy định mới.

Công Bính