Thứ Năm, 19/04/2018 - 08:43

Tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục.

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục.

Mục đích là quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Theo đó, việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo khách quan, công bằng và trung thực.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục cần phát hiện, tổng hợp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài để theo dõi.

Các Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành tại địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách thu hút đến các học sinh và cha, mẹ của học sinh.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, tổ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách các sinh viên xuất sắc, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồng Hạnh