Thứ Bẩy, 11/12/2010 - 08:28

Thành lập Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Tại Văn bản số 2244/TTg-KGVX ngày 9/12, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TPHCM, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TPHCM có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo bậc đại học theo đúng các quy định của Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trường.

Theo TTXVN/Vietnam+