Thứ Sáu, 22/12/2006 - 10:52

Thắt chặt quy chế mở trường mới

(Dân trí) - Dự thảo “Đề án quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020” được Bộ GD-ĐT trình lên Chính phủ vào cuối tháng 11 vừa qua đã được Thủ tướng chấp thuận. Đề án hơn 100 trang, có quy mô lớn trong việc xây dựng mạng lưới các trường ĐH, CĐ của Việt Nam trong vòng 14 năm tới.

Rút kinh nghiệm từ những yếu kém của “Đề án quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2001-2005”, Đề án quy hoạch lần này được xây dựng trên tinh thần cập nhật nội dung quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, chuẩn xác thận trọng trong công tác dự báo, đặc biệt là công tác dự báo dài hạn, hệ thống các số liệu thống kê, thông tin thị trường lao động và những cơ sở dữ liệu khác phục vụ công tác quy hoạch một cách đầy đủ và tin cậy.

 

Trong giai đoạn 2006-2010, Bộ GD-ĐT sẽ đầu tư 5.000 tỷ đồng để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, giáo trình... cho các trường sư phạm và các trường cán bộ quản lý giáo dục

 

Dự kiến 400 tỷ trong số tiền đầu tư 5.000 tỷ sẽ được phân bổ cho hai trường ĐH sư phạm trọng điểm ( ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Sư phạm TPHCM). 2.100 tỷ đồng đầu tư cho 118 cơ sở đào tạo sư phạm, gồm trường sư phạm, học viện quản lý giáo dục, trường cán bộ quản lý giáo dục và các khoa sư phạm Trung ương.

 

Bộ cũng quyết định từ nay đến năm 2010 sẽ không thành lập thêm các trường CĐ Sư phạm địa phương mà sẽ từng bước chuyển các trường này sang đào tạo đa ngành, trong đó có khoa sư phạm.

Đề án cũng sẽ được triển khai quy hoạch sát với nhu cầu và năng lực địa phương, giảm bớt các quy trình trong quá trình quy hoạch. Việc thành lập các cơ sở đào tạo phải bám sát với quy hoạch được duyệt.

 

Đặc biệt, bản đề án lần này sẽ thắt chặt các tiêu chí, chuẩn mực làm căn cứ để nâng cấp, thành lập trường mới và triển khai chương trình đào tạo liên thông giữa các trình độ.

 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, Đề án cũng sẽ đặc biệt lưu ý đến các địa phương trong việc thành lập các trường ĐH vì nhiều địa phương hiện nay còn có quan niệm phổ thông hoá việc lập trường ĐH.

 

Dự kiến từ tháng 1/2007, “Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020” sẽ bắt đầu khởi động.

 

P.V