Thứ Tư, 15/02/2006 - 08:25

Thi TOEFL trực tuyến

Viện Giáo dục quốc tế (IIE) tại VN cho biết từ tháng 4/2006 sẽ áp dụng hình thức thi TOEFL mới, đó là thi TOEFL trực tuyến.

Theo IIE, kiểu bài thi mới được thiết kế nhằm kiểm tra bốn kỹ năng ngoại ngữ quan trọng phục vụ việc giao tiếp đạt hiệu quả gồm nói, nghe, đọc và viết. Hình thức thi mới này cho phép thí sinh sử dụng giấy nháp. Điểm của bài thi được công bố trên trang web www.ets.org/toefl  15 ngày sau ngày thi, sớm hơn so với thời gian báo điểm của hình thức thi TOEFL trên giấy. IIE cũng thông báo sẽ tổ chức một kỳ thi TOEFL trên giấy cuối cùng vào ngày 10/3/2006.

 

Từ tháng 4/2006, IIE sẽ chỉ áp dụng hình thức thi TOEFL trực tuyến.

 

Theo Tuổi Trẻ