Chủ Nhật, 29/10/2017 - 21:58
Học tiếng Anh mỗi ngày:

Trắc nghiệm: Cách nói thời tiết mưa trong tiếng Anh như thế nào?

(Dân trí) - Trong tiếng Anh, chúng ta có nhiều cách để diễn tả thời tiết khi đang mưa với từ “rain”. Bạn có thể dùng rain dưới dạng một danh từ (noun) để nhắc đến cơn mưa...

Ví dụ như:

Rain (noun): cơn mưa – VD: There is a rain now (Trời đang có cơn mưa)

Hoặc bạn có thể dùng Rain như một động từ để diễn tả về trời mưa như:

Rain (verb): mưa – VD: It often rains in June (Trời thường mưa vào tháng 6)

Ngoài ra, bạn còn có thể biến đổi “rain” thành tính từ, “rainy” để miêu tả đặc tính của thời tiết như:

Rainy (adj): mưa nhiều – VD: Today is a rainy day (Hôm nay là một ngày mưa nhiều).

Chúng ta hãy cùng học từ vựng tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm sau đây với chủ đề về trời mưa:

Nhật Hồng