Thứ Tư, 31/10/2012 - 14:19

Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam được đào tạo 3.600 chỉ tiêu

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2012 cho Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam. Theo đó, trong năm học 2012 này, trường sẽ có 3.600 chỉ tiêu được tuyển sinh.

Chỉ tiêu cụ thể như sau: 

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu theo ngành

Trong và ngoài

ngân sách nhà nước cấp

Trong

ngân sách

Ngoài

Ngân sách

I.

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1.500

350

1.150

1

Kế toán

260

55

205

2

Quản trị kinh doanh

205

30

175

3

Tài chính - Ngân hàng

66

16

50

4

Công nghệ Kỹ thuật  Xây dựng

318

78

240

5

Công nghệ Kỹ thuật  Điện - Điện tử

155

35

120

6

Quản lý xây dựng

49

14

35

7

Công nghệ thông tin

80

20

60

8

Dịch vụ pháp lý

150

 

150

9

Quản lý đất đai

83

43

40

10

Nuôi trồng thuỷ sản

20

 

20

11

Lâm nghiệp

41

31

10

12

Chăn nuôi

54

19

35

13

Khoa học cây trồng

19

9

10

II.

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

500

 

500

1

Kế toán

110

 

110

2

Quản trị kinh doanh

30

 

30

3

Tài chính - Ngân hàng

20

 

20

4

Công nghệ Kỹ thuật  Điện - Điện tử

70

 

70

5

Công nghệ Kỹ thuật  Xây dựng

70

 

70

6

Công nghệ thông tin

30

 

30

7

Dịch vụ pháp lý

80

 

80

8

Quản lý đất đai

30

 

30

9

Chăn nuôi

30

 

30

10

Lâm nghiệp

30

 

30

III.

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1.600

250

1.350

1

Kế toán

230

40

190

2

Tài chính - Ngân hàng

50

10

40

3

Quản trị DNTM – DV

100

20

80

4

Tin học

50

10

40

5

Xây dựng dân dụng & CN

100

20

80

6

XD cầu đường

50

10

40

7

Điện CN & DD

70

20

50

8

Điện tử Công nghiệp

50

10

40

9

Bảo trì và Sữa chữa ô tô

50

10

40

10

Quản lý môi trường

50

15

35

11

Quản lý đất đai

100

20

80

12

Chế biến và Bảo quản thuỷ sản

50

 

50

13

Chăn nuôi - Thú y

100

25

75

14

Lâm nghiệp

150

30

120

15

Kỹ thuật Nông Lâm

50

10

40

16

Luật

200

 

200

17

Hành chính văn thư

150

 

150

Công Bính