Chủ Nhật, 23/08/2015 - 21:05

Trường Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn chính thức

(Dân trí) - Chiều 23/8, Trường Đại học Cần Thơ đã công bố điểm chuẩn chính thức của xét tuyển đợt 1 năm 2015.  >>   Trường ĐH Phạm Văn Đồng công bố điểm trúng tuyển >>   Điểm trúng tuyển của Học viện Thanh thiếu niên, trường ĐH Hòa Bình >>   Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Cụ thể, bảng điểm chuẩn nguyện 1 năm nay như sau:

 

 

STT

 

 

MÃ NGÀNH

 

 

TÊN NGÀNH

 

 

ĐIỂM CHUẨN

 

 

Tổ hợp môn thi truyền thống

 

 

Tổ hợp môn thi mới

 

 

1

 

 

D140202

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

22,00

 

 

22,50

 

 

2

 

 

D140204

 

 

Giáo dục công dân

 

 

22,00

 

 

22,00

 

 

3

 

 

D140206

 

 

Giáo dục thể chất

 

 

16,00

 

 

16,00

 

 

4

 

 

D140209

 

 

Sư phạm Toán học

 

 

23,25

 

 

23,25

 

 

5

 

 

D140211

 

 

Sư phạm Vật lý

 

 

21,75

 

 

21,75

 

 

6

 

 

D140212

 

 

Sư phạm Hóa học

 

 

22,75

 

 

22,75

 

 

7

 

 

D140213

 

 

Sư phạm Sinh học

 

 

21,25

 

 

 

 

8

 

 

D140217

 

 

Sư phạm Ngữ văn

 

 

24,25

 

 

24,25

 

 

9

 

 

D140218

 

 

Sư phạm Lịch sử

 

 

23,00

 

 

23,00

 

 

10

 

 

D140219

 

 

Sư phạm Địa lý

 

 

23,75

 

 

23,75

 

 

11

 

 

D140231

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

22,25

 

 

22,75

 

 

12

 

 

D140233

 

 

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

18,00

 

 

 

 

13

 

 

D220113

 

 

Việt Nam học

 

 

23,25

 

 

23,25

 

 

14

 

 

D220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

22,00

 

 

23,00

 

 

15

 

 

D220203

 

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

18,25

 

 

18,25

 

 

16

 

 

D220301

 

 

Triết học

 

 

21,75

 

 

21,75

 

 

17

 

 

D220330

 

 

Văn học

 

 

22,75

 

 

22,75

 

 

18

 

 

D310101

 

 

Kinh tế

 

 

21,00

 

 

21,25

 

 

19

 

 

D310201

 

 

Chính trị học

 

 

23,00

 

 

23,00

 

 

20

 

 

D310301

 

 

Xã hội học

 

 

22,25

 

 

 

 

21

 

 

D320201

 

 

Thông tin học

 

 

18,50

 

 

18,50

 

 

22

 

 

D340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

21,50

 

 

21,50

 

 

23

 

 

D340103

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

21,25

 

 

21,25

 

 

24

 

 

D340115

 

 

Marketing

 

 

21,00

 

 

21,00

 

 

25

 

 

D340120

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

22,25

 

 

22,25

 

 

26

 

 

D340121

 

 

Kinh doanh thương mại

 

 

21,25

 

 

21,25

 

 

27

 

 

D340201

 

 

Tài chính Ngân hàng

 

 

21,25

 

 

21,25

 

 

28

 

 

D340301

 

 

Kế toán

 

 

22,00

 

 

22,00

 

 

29

 

 

D340302

 

 

Kiểm toán

 

 

21,25

 

 

21,25

 

 

30

 

 

D380101

 

 

Luật

 

 

24,25

 

 

 

 

31

 

 

D420101

 

 

Sinh học

 

 

19,50

 

 

 

 

32

 

 

D420201

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

22,25

 

 

 

 

33

 

 

D420203

 

 

Sinh học ứng dụng

 

 

20,25

 

 

 

 

34

 

 

D440112

 

 

Hóa học

 

 

23,25

 

 

 

 

35

 

 

D440301

 

 

Khoa học môi trường

 

 

19,50

 

 

 

 

36

 

 

D440306

 

 

Khoa học đất

 

 

17,75

 

 

19,00

 

 

37

 

 

D460112

 

 

Toán ứng dụng

 

 

19,50

 

 

 

 

38

 

 

D480101

 

 

Khoa học máy tính

 

 

18,00

 

 

 

 

39

 

 

D480102

 

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

19,00

 

 

 

 

40

 

 

D480103

 

 

Kỹ thuật phần mềm

 

 

19,75

 

 

 

 

41

 

 

D480104

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

18,25

 

 

 

 

42

 

 

D480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

20,75

 

 

 

 

43

 

 

D510401

 

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

 

21,00

 

 

21,00

 

 

44

 

 

D510601

 

 

Quản lý công nghiệp

 

 

19,50

 

 

 

 

45

 

 

D520103

 

 

Kỹ thuật cơ khí

 

 

19,75

 

 

 

 

46

 

 

D520114

 

 

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

 

19,50

 

 

 

 

47

 

 

D520201

 

 

Kỹ thuật điện, điện tử

 

 

21,00

 

 

 

 

48

 

 

D520207

 

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

 

18,75

 

 

 

 

49

 

 

D520214

 

 

Kỹ thuật máy tính

 

 

18,25

 

 

 

 

50

 

 

D520216

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

18,75

 

 

 

 

51

 

 

D520320

 

 

Kỹ thuật môi trường

 

 

19,25

 

 

19,25

 

 

52

 

 

D520401

 

 

Vật lý kỹ thuật

 

 

18,25

 

 

 

 

53

 

 

D540101

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

21,75

 

 

22,25

 

 

54

 

 

D540104

 

 

Công nghệ sau thu hoạch

 

 

19,75

 

 

 

 

55

 

 

D540105

 

 

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

20,00

 

 

21,25

 

 

56

 

 

D580201

 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

19,75

 

 

 

 

57

 

 

D580212

 

 

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

18,25

 

 

 

 

58

 

 

D620105

 

 

Chăn nuôi

 

 

19,25

 

 

19,25

 

 

59

 

 

D620109

 

 

Nông học

 

 

20,25

 

 

 

 

60

 

 

D620110

 

 

Khoa học cây trồng

 

 

18,50

 

 

18,50

 

 

61

 

 

D620112

 

 

Bảo vệ thực vật

 

 

21,00

 

 

 

 

62

 

 

D620113

 

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

 

17,75

 

 

17,75

 

 

63

 

 

D620115

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

 

20,25

 

 

20,25

 

 

64

 

 

D620116

 

 

Phát triển nông thôn

 

 

18,75

 

 

18,75

 

 

65

 

 

D620205

 

 

Lâm sinh

 

 

17,75

 

 

17,75

 

 

66

 

 

D620301

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

19,00

 

 

20,00

 

 

67

 

 

D620302

 

 

Bệnh học thủy sản

 

 

18,00

 

 

19,25

 

 

68

 

 

D620305

 

 

Quản lý nguồn lợi thủy sản

 

 

18,50

 

 

18,50

 

 

69

 

 

D640101

 

 

Thú y

 

 

20,50

 

 

20,50

 

 

70

 

 

D850101

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

21,25

 

 

21,25

 

 

71

 

 

D850102

 

 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 

 

20,00

 

 

20,25

 

 

72

 

 

D850103

 

 

Quản lý đất đai

 

 

20,25

 

 

20,25

 

 

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI KHU HÒA AN

 

 

1

 

 

D220113

 

 

Việt Nam học

 

 

21,25

 

 

21,25

 

 

2

 

 

D220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

19,25

 

 

20,50

 

 

3

 

 

D340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

18,75

 

 

18,75

 

 

4

 

 

D380101

 

 

Luật

 

 

22,75

 

 

 

 

5

 

 

D480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

16,75

 

 

 

 

6

 

 

D580201

 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

17,75

 

 

 

 

7

 

 

D620102

 

 

Khuyến nông

 

 

16,25

 

 

16,25

 

 

8

 

 

D620109

 

 

Nông học

 

 

16,25

 

 

 

 

9

 

 

D620114

 

 

Kinh doanh nông nghiệp

 

 

17,25

 

 

 

 

10

 

 

D620115

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

 

17,50

 

 

18,00

 

 

11

 

 

D620301

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

16,00

 

 

18,00

 

 

Phạm Tâm

(phamtam@dantri.com.vn)