Thứ Tư, 06/02/2013 - 11:28

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ngoại giao, Công nghệ Bưu chính viễn thông

(Dân trí) - Ba trường đại học trên vừa công bố thông tin tuyển sinh 2013. Trong đó, Học viện Ngoại giao tuyển 510 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật Mật mã 300 chỉ tiêu và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 4550 chỉ tiêu.

Năm 2013, Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển 300 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin - chuyên ngành An toàn thông tin ( mã số: 52480201)

Trường tuyển sinh trên toàn quốc (không tổ chức sơ tuyển và ôn thi); Khối thi: khối A (Toán, Lý, Hoá); Thời gian làm hồ sơ đăng ký dự thi, ngày thi, khu vực thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin (Chuyên ngành an toàn thông tin) vào học phải đóng học phí như các trường công lập, tự túc chỗ ở, tốt nghiệp ra trường tự liên hệ công tác. Chi tiết xem thêm tại website: http://actvn.edu.vn/ của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Chỉ tiêu dự kiếnvào các hệ đào tạo chính quy của Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông năm 2013:

TT

Trình độ đào tạo, ngành và phương thức đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu 2013

Thời gian và hình thức tuyển sinh

Tổng cộng

Hà Nội
(BVH)

Tp. HCM
(BVS)

A.

Đào tạo chính quy

4,940

1.

Đào tạo sau đại học

390

1.1

Tiến sĩ

10

10

0

- Xét tuyển 2 đợt/năm
- Đợt 1: tháng 4/2013
- Đợt 2: tháng 9/2013

-

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

62520208

-

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

62520203

-

Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

62520214

-

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

62480104

1.2

Thạc sĩ

380

280

100

- Thi tuyển sinh 2 đợt/năm
- Đợt 1: tháng 4/2013
- Đợt 2: tháng 9/2013

-

Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

60520208

-

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

60520203

-

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

60480104

-

Chuyên ngành Khoa học máy tính

60480101

-

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

60340102

2.

Đại học, cao đẳng chính quy

4,550

2.1

Đại học chính quy

3,000

2,100

900

- Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013
(Theo lịch thi chung của Bộ GD-ĐT)
- Tháng 9/2013: xét tuyển nguyện vọng bổ sung

-

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

420

150

-

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

180

100

-

Công nghệ thông tin

D480201

450

200

-

Công nghệ đa phương tiện

D480203

200

80

-

An toàn thông tin

D480202

150

0

-

Quản trị kinh doanh

D340101

250

140

-

Kế toán

D340301

250

150

-

Marketing

D340115

200

80

2.2

Cao đẳng chính quy

750

550

200

- Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013
(Theo lịch thi chung của Bộ GD-ĐT)
- Tháng 9/2013: xét tuyển nguyện vọng bổ sung

-

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

150

50

-

Công nghệ thông tin

C480201

150

50

-

Quản trị kinh doanh

C340101

100

50

-

Kế toán

C340301

150

50

2.2

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

600

400

200

- Thi tuyển sinh 2 đợt/năm;
- Đợt 1: tháng 7/2013;
- Đợt 2: tháng 10/2013

2.3

Văn bằng 2

200

100

100

B.

Đào tạo cấp bằng VHVL (Đại học VLVH, Liên thông, Văn bằng 2)

1,500

1,000

500

- Tuyển sinh 2 đợt/năm

C.

Đại học theo hình thức GDTX

1,100

750

350

- Xét tuyển liên tục trong năm

D.

Cao đẳng nghề

1,600

600

1,000

- Xét tuyển liên tục trong năm

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ngoại giao 2013:

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HQT

510

Số 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: (04) 38343550 hoặc (04) 38344540 máy lẻ 135 hoặc 136

Website: http://www.dav.edu.vn/

Các ngành đào tạo đại học:

450

- Ngành Quan hệ quốc tế

D310206

A1, D1, D3

- Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

- Ngành Kinh tế quốc tế

D310106

A, A1, D1

- Ngành Luật quốc tế

D380108

A1, D1

- Ngành Truyền thông quốc tế

D110109

A1, D1, D3

Các ngành đào tạo cao đẳng:

60

- Ngành Quan hệ quốc tế

C900110

A1, D1

Trường tuyển sinh trong cả nước. Ngày thi, khối thi và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ đại học: Học viện tổ chức thi tuyển sinh.

+ Trình độ cao đẳng: Học viện không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung.

Thí sinh lưu ý: Các môn thi nhân hệ số 1. Ngành Ngôn ngữ Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

Những thí sinh đăng ký dự thi Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Thí sinh trực tiếp ghi nguyện vọng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc bên cạnh Mục Tên ngành trong Phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh đăng ký dự thi khối D3 sẽ học Tiếng Pháp.

Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành học, kết hợp với điểm sàn vào Học viện theo từng khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào Học viện theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi ban đầu thì được đăng ký chuyển sang các ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.

- Điểm trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh được xác định riêng.

- Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: http://www.dav.edu.vn/.

- Mức học phí hệ đại học chính quy: theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

- Mức học phí đối với hệ đào tạo chất lượng cao ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế và Truyền thông quốc tế: 2.000.000 đồng/tháng; ngành Ngôn ngữ Anh: 2.500.000 đồng/tháng.

Hệ cao đẳng ngành Quan hệ quốc tế:

- Không tổ chức thi tuyển, mà xét tuyển kết quả của những thí sinh đã dự thi khối A1 và D1 vào Học viện hoặc các trường đại học khác năm 2013 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh (các môn nhân hệ số 1).

Hồng Hạnh